CZ EN

MF reaguje na vyjádření senátora Zdeňka Nytry ohledně neposkytnutí draftu auditní zprávy senátní komisi

Ministerstvo financí se důrazně ohrazuje vůči spekulacím, že by mělo svévolně odmítat zveřejnění předběžného návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně nastavení systému proplácení strukturálních dotací v ČR. Právě naopak, Ministerstvo financí v této záležitosti postupuje plně v souladu s instrukcemi Evropské komise.

Zveřejnění návrhu auditní zprávy brání zákaz obsažený v článku 4 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, jak Ministerstvu financí sdělila Evropská komise svým dopisem ze 17. června 2019. Dopis opětovně přikládáme, aby bylo zřejmé, že tvrzení o jeho domnělé neexistenci nemají reálný základ.

Z tohoto dopisu výslovně plyne, že návrh auditní zprávy nesmí být poskytnut žádným jiným subjektům než těm, kterým byl tento dokument Evropskou komisí adresován. Podle Evropské komise by bylo možné dokument poskytnout pouze v případě, že by existoval převažující veřejný zájem na jeho zpřístupnění. V tomto konkrétním případě však Komise jasně konstatovala, že žádný veřejný zájem na zveřejnění dokumentu neidentifikovala. Zveřejnění celého nebo i jen části návrhu auditní zprávy by podle Evropské komise mohlo ohrozit probíhající auditní proces, mohlo by mít negativní dopad na řízení a poškodit tak dotčené subjekty.

Ministryně financí už 12. července 2019 předsedovi senátní komise k návrhům auditních zpráv Zdeňku Nytrovi písemně doporučila, aby se se žádostí o poskytnutí dokumentu obrátil přímo na jeho autora, tedy na Evropskou komisi. Je otázkou, proč tak senátní komise, případně některý ze senátorů doposud neučinili. Případné přehodnocení stanoviska ke zveřejnění dokumentu je výhradně v pravomoci Evropské komise, která přitom svůj nesouhlas s poskytnutím dokumentu komunikuje zcela jasně.

Dokumenty ke stažení

 Odpověď Evropské komise Ministerstvu financí - strana 1

Odpověď Evropské komise Ministerstvu financí ¨- strana 2

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.