CZ EN

Blíží se konec druhého upisovacího období Dluhopisu Republiky

V pátek 15. 3. 2019 končí druhé upisovací období emise Dluhopisu Republiky. Zájemci o státní dluhopisy si mohou do půlnoci, tj. 23.59 hodin dne 15. 3. 2019 pořídit Dluhopis Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na pobočkách Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB, a. s.).

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je možné uhradit až do 20. 3. 2019. Do tohoto data musí být peněžní prostředky připsány na účtu, v opačném případě bude žádost o úpis stornována. Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí, v případě sjednání na pobočce ČSOB, a. s., na platební účet ČSOB, a. s.

Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje, že jednotlivým upisovatelům o Dluhopis Republiky nezasílá individuální výzvy k provedení platby a že upisovatelé rovněž nemusí čekat na doručení jakýchkoliv přihlašovacích údajů. Cena úpisu se hradí na základě údajů vyplněných v žádosti o úpis. Veškeré údaje potřebné k zadání platebního příkazu jsou upisovatelům, kteří podávali žádost o úpis prostřednictvím elektronického přístupu k majetkovému účtu, také k dispozici na úvodní stránce elektronického přístupu v sekci Přehled požadavků, po otevření odkazu u zadaného Požadavku na úpis.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář