CZ EN

ÚZSVM snížil počet nemovitostí zapsaných na neexistující státní instituce o více jak 55 procent

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) významně pokročil v čištění katastru nemovitostí od majetku, který je zapsán na zaniklé či nedohledatelné státní subjekty. Počet těchto nemovitostí v katastru nemovitostí snížil o 55 % (tj. o 5 067) a zároveň snížil i počet bezprizorních státních subjektů o 41 % (tj. o 561).

„Bezprizorní nemovitosti zapsané na neexistující státní instituce komplikují rozvoj obcí či krajů, na pozemcích bez správného majitele je například velmi komplikované stavět infrastrukturu, cyklostezky nebo čistírny odpadních vod,“ prohlásila ministryně financí Alena Schillerová. „Jsem ráda, že ÚZSVM se této problematice intenzivně věnuje a dosahuje v ní výborných výsledků,“ dodala.

„V roce 2015 jsme poprvé v historii vlastními silami vypracovali unikátní analýzu státního nemovitého majetku. Z této analýzy vyplynulo, že z 1 906 státních institucí zapsaných v katastru nemovitostí bylo 1 381 neexistujících, nedohledaných, v konkurzu nebo v likvidaci. Na neexistující či nedohledané státní subjekty bylo přitom zapsáno přes 25,5 tisíce nemovitostí“ řekla Kateřina Arajmu, generální ředitelka ÚZSVM. „Tento skandální stav jsme ihned začali řešit. Počet nemovitostí zapsaných na zaniklé či nedohledatelné státní subjekty jsme v krátké době dokázali snížit o 55 %. Počet nemovitostí zapsaných na společnosti v konkursu či likvidaci se snížil o 33 %,“ doplnila Kateřina Arajmu s tím, že se jedná o mimořádně časově a odborně náročnou problematiku. Je nutné prohledávat dokumenty v různých archivech či pozemkových knihách a prošetřování jedné položky často trvá i mnoho měsíců.

ÚZSVM prověřuje u zaniklých vlastníků bezprizorních nemovitostí jejich právní nástupce a ty pak vyzývá, aby zjednali nápravu. Pokud se žádného právního nástupce nepodaří dohledat, ÚZSVM ohlašuje nemovitosti v souladu se zákonem do svého vlastnictví. Od počátku šetření, tedy od poloviny roku 2015, již bylo na ÚZSVM přepsáno zhruba 5 000 nemovitých položek.

K 1. lednu 2018 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 1 289 státních subjektů se zapsanými 1 562 910 nemovitostmi. Existujících státních subjektů bylo 469. Celkem 820 institucí bylo zaniklých, nedohledaných, v konkursu nebo v likvidaci. Tyto státní instituce na sebe měly zapsáno 16 572 nemovitostí. Počet nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na zaniklé a nedohledané státní subjekty ÚZSVM snížil o 55 % (tj. o 5 067), zároveň se snížil i počet nemovitostí zaspaných na subjekty v konkurzu či likvidaci o 24 % (tj. o 3 918). V porovnání s červencem 2015, kdy poprvé vznikla souhrnná analýza majetku státu, klesl počet státních subjektů, na které byl v katastru nemovitostí evidován majetek, celkem o 617 subjektů (tj. o 32,4 %), zejména díky snaze ÚZSVM odstraňovat z katastru nemovitostí bezprizorní státní subjekty. Počet nemovitostí zapsaných na bezprizorní subjekty celkově klesl o 35,2 %, tedy o 8 985 nemovitostí.

V katastru nemovitostí byl nedávno ještě zapsán majetek i na takové kuriozity jako Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Svaz požární ochrany ČSSR, Ministerstvo veřejných prací, Federální ministerstvo národní obrany nebo Výzkumný ústav výživy zvířat.

Data z prošetřování nemovitostí státu ukazují následující grafy.

Vývoj počtu státních nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí

Vývoj počtu státních nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí

Vývoj počtu státních subjektů evidovaných v katastru nemovitostí

Vývoj počtu státních subjektů evidovaných v katastru nemovitostí

Nejvíce nemovitých položek (celkem 503 462, což představuje 32,21% podíl z celkového počtu státních nemovitostí) má na sebe zapsán Státní pozemkový úřad. Druhý nejvyšší počet (481 643 položek, podíl 30,82 %) je zapsán na státní podnik Lesy České republiky a třetí nejvyšší počet (139 437 položek, podíl 8,92 %) je zapsán na státní podniky Povodí. Zhruba 1,06 procenta (tedy 16 572 položek) je stále zapsáno na subjekty neexistující, nedohledané, zaniklé či v konkursu nebo likvidaci.

Počet nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí na jednotlivé státní instituce

Počet nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí na jednotlivé státní instituce

Informační materiál Mapa majetku státu s podrobnými informacemi je k dispozici na webových stránkách www.uzsvm.cz.

Ing. Michal Žurovec
Vedoucí oddělení Tiskové a zahraniční protokol
Ministerstvo financí

Ing. Radek Ležatka
Vedoucí samostatného oddělení Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.