CZ EN

ÚZSVM snížil počet bezprizorních státních nemovitostí o více jak polovinu, pomáhá rozvoji obcí

Společná tisková zpráva ÚZSVM a MF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do poloviny roku 2018 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 58 % (tj. o 5 336 nemovitostí). Počet nedohledaných a zaniklých subjektů se podařilo snížit o 47 % (tj. o 603 subjektů).

„Jsem velmi ráda, že tento nežádoucí stav začal ÚZSVM od roku 2015 konečně intenzivně řešit. Bezprizorní státní nemovitosti mnohdy brzdí rozvoj regionů a nyní je již velmi mnoho příkladů, kdy jsme obcím výrazně pomohli a pozemky odblokovali. Na pozemcích tak lze nyní například stavět cyklostezky, chodníky nebo dětská hřiště,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„V roce 2015 jsme poprvé v historii vlastními zaměstnanci zmapovali veškeré nemovitostí evidované na státní instituce v katastru nemovitostí. Výsledky byly alarmující. Z 1906 státních institucí jich bylo více než 1300 neexistujících, v konkurzu nebo likvidaci. Některé zanikly i v padesátých letech. Na bezprizorní státní subjekty bylo zapsáno přes 25 tisíc nemovitostí. Tento stav jsme ihned začali řešit a jsem ráda, že se nám v této agendě výrazně daří. Již jsme vyřešili více než polovinu těch nejzávažnějších případů. Věřím, že dokážeme katastr nemovitostí vyčistit od zaniklých státních institucí do tří let, byť se jedná o mimořádně časově a odborně náročnou agendu,“ doplnila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. ÚZSVM nalezl v katastru nemovitostí i majetek zapsaný na takové kuriozity jako Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Ministerstvo pracovních sil, JAS národní podnik Gottwaldov, Gramofonové závody nebo Svaz požární ochrany ČSSR.
Největší pokles ÚZSVM dosáhl u nejzávažnější skupiny státních subjektů – u zaniklých a nedohledaných. Zde došlo v katastru nemovitostí k poklesu jejich počtu o 603 subjektů (tj. o 47 %) a k poklesu o 5 336 (tj. o 58 %) nemovitých položek na ně zapsaných. ÚZSVM aktivně prověřuje u zaniklých vlastníků bezprizorních nemovitostí jejich právní nástupce a ty pak vyzývá, aby zjednali nápravu. Pokud se žádného právního nástupce nepodaří dohledat, ÚZSVM ohlašuje nemovitosti v souladu se zákonem do své příslušnosti hospodařit.

Pokles v počtu subjektů u nemovitých položek vykazuje i skupina subjektů v konkursu a v likvidaci, a to konkrétně pokles o 40 subjektů (tj. o 43 %) a o 4 777 nemovitých položek (tj. o 29 %). U této skupiny je však podstatná součinnost likvidátora, případně správce konkursní podstaty, což ÚZSVM nemůže vždy ovlivnit.

      Rozdíl 7/2018 a 7/2015
Skupina subjektů 1. 7. 2015 1. 7. 2018 Subjekty NEM
Subjekty NEM Subjekty NEM Počet Procenta Počet Procenta
Vývoj počtu státních subjektů a nemovitostí v katastru nemovitostí
Existující celkem 525 1 597 088 471 1 538 312 -54 -10 % -58 776 -4 %
Bezprizorní celkem 1 381 25 557 738 15 444 -643 -47 % -10 113 -40 %
Zaniklé a nedohledané 1 287 9 176 684 3 840 -603 -47 % -5 336 -58 %
V konkursu a v likvidaci 94 16 381 54 11 604 -40 -43 % -4 777 -29 %
Celkem 1 906 1 622 645 1 209 1 553 756 -697 -37 % -68 889 -4 %

 

K úspěšným příkladům dohledaného majetku patří například 47 hektarů lesoparku, které byly vedeny na nezprivatizovaný podnik TSM České Budějovice. ÚZSVM tyto lesní pozemky v hodnotě přes 60 milionů korun převedl městu České Budějovice. Dále ÚZSVM převedl městu Brandýs nad Orlicí budovu bývalé moštárny i s pozemkem. Majetek byl dříve zapsán na Střední průmyslovou školu textilní, jelikož se však jednalo o neexistující subjekt, jehož právní nástupce nebyl dohledán, byl majetek převeden na ÚZSVM. Budova nyní slouží jako zázemí pro uskladnění a opravu techniky hasičského záchranného sboru, sklad městského mobiliáře a automobilové techniky města a jednou ročně jako moštárna. ÚZSVM též zdarma převedl městu Litomyšli po zaniklém státním subjektu zahradu, která nyní slouží k venkovním klidovým aktivitám klientů Centra sociální pomoci města Litomyšle. Příkladem může být též převod pozemku obci Lhota pod Libčany, která na převedeném pozemku začne stavět kabelové vedení. Na jiném pozemku po zaniklém subjektu, který ÚZSVM převedl na město Vrchlabí, bude díky převodu postaveno veřejné osvětlení. Pro veřejný zájem bude sloužit i pozemek v Říčanech, který bude využit pro cyklostezku.

Mapa majetku státu též ukázala strukturu vlastnictví státního majetku. Ke dni 1. 7. 2018 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 1 209 subjektů hospodařících s 1 553 756 státními nemovitostmi. Nejvíce nemovitostí státu spravuje Státní pozemkový úřad (497 844 nemovitostí), což představuje 32% podíl na státních nemovitostech. Druhý nejvyšší počet nemovitostí je evidován na Lesy ČR (480 978 nemovitostí, přibližně 31% podíl na státních nemovitostech). Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které mají dohromady 140 756 nemovitostí (9 %). ÚZSVM na čtvrtém místě hospodařil s celkem 111 465 nemovitostmi a má tak 7% podíl na státním majetku.

Z celkového počtu státních nemovitostí se jedná o 1 511 263 pozemků a 42 493 staveb a jednotek. Nejvíce pozemků státu je v okresech Šumperk (43 185), Jindřichův Hradec (41 391) a Litoměřice (35 969). Nejméně naopak v okrese Plzeň-město (7 022). Dle výměry jsou státní pozemky nejrozlehlejší v okresech Český Krumlov (80 162 ha), Karlovy Vary (69 507 ha) a Bruntál (63 320 ha). Celkově je rozloha státních pozemků 1 816 010 ha, což je 23,03 % rozlohy České republiky. Co do rozlohy nejvíce zabírají lesní pozemky (1 426 427 ha), ostatní plochy (157 424 ha) a vodní plochy (79 379 ha). Státu však patří také 1 924 chmelnic o rozloze 403 ha, 2 503 vinic o rozloze 765 ha nebo 3 213 ovocných sadů o rozloze 1 479 ha. Nejvíce staveb a jednotek ve státním vlastnictví se nachází v Praze (2 957) a v okresech Olomouc (1 194) a Louny (1 054), nejméně jich je v okrese Pelhřimov (229), Strakonice (233) a Semily (237).

Graf č. 1 - Vývoj počtu státních nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí; Graf č. 2 - Vývoj počtu státních subjektů evidovaných v katastru nemovitostí

 

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.