CZ EN

Státní rozpočet na rok 2019 v Poslanecké sněmovně

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení projednala návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Návrh počítá s celkovými příjmy ve výši 1 465,3 mld. Kč, výdaji 1505,3 mld. Kč a deficitem 40 mld. Kč.

Příjmy státního rozpočtu na rok 2019 jsou oproti roku 2018 zvýšeny celkem o 150,8 mld. Kč, a to zejména vlivem těchto příjmů:

 1. Daňové příjmy státního rozpočtu na rok 2019 byly zvýšeny o 46,6 mld. Kč na celkových 768,9 mld. Kč.
 2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení byly zvýšeny o 59,5 mld. Kč na celkových 556,4 mld. Kč.
 3. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů jsou rozpočtovány v celkové výši 93,9 mld. Kč, což v porovnání s letošním rokem představuje zvýšení o 22,7 mld. Kč.
 4. V rámci přijatých transferů se pro rok 2019 počítá i s příjmy ze zvláštních účtů Ministerstva financí (bývalý Fond národního majetku) ve výši 18 mld. Kč.
 5. V kapitole Operace státních finančních aktiv jsou nově rozpočtovány příjmy z dividend společnosti Letiště Praha, a.s. ve výši 3 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu jsou oproti roku 2018 zvýšeny celkem o 140,8 mld. Kč, přičemž zvýšení výdajů bez vlivu prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů činí 118,1 mld. Kč. Finanční prostředky budou v roce 2019 použity především na posílení těchto výdajových oblastí státního rozpočtu:

 • zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2019. Pro důchodce starší 85 let je schváleno zvýšení procentní výměry důchodů o dalších 1 000 Kč. Průměrný starobní důchod tak po zvýšení bude činit 13 286 Kč. Meziročně výdaje na důchody rostou o rekordních 38,1 mld. Kč na úroveň bezmála 472,5 mld. Kč.
 • Celkové kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 122 mld. Kč, což je o 31,9 mld. Kč více než v roce 2018. K meziročnímu nárůstu dochází u kapitálových výdajů, které jsou kryty příjmy z rozpočtu EU, a to o více než 10 mld. Kč. V případě tuzemských kapitálových výdajů je nárůst o 21,7 mld. Kč na úroveň 79,4 mld. Kč.
 • celkové výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury jsou rozpočtovány ve výši 84,2 mld. Kč, tj. meziroční navýšení o 14,8 mld. Kč. Národní výdajový rámec fondu činí 65,5 mld. Kč, tj. meziroční navýšení o 11,7 mld. Kč.
 • výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtované v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích jsou pro rok 2019 rozpočtovány v objemu 209,8 mld. Kč, což představuje zvýšení o 23,3 mld. Kč proti roku 2018.
 • Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou zahrnuty do rozpočtu v celkovém objemu 42,1 mld. Kč, což proti roku 2018 představuje zvýšení výdajů o 1,5 mld. Kč.
 • Zvýšení výdajů na sport o 2 mld. Kč na celkový objem 8,4 mld. Kč.

Zároveň rozpočet řeší problém s vysokým počtem neobsazených míst ve státní správě. I na tato místa totiž rezorty dostávají peníze na platy, které potom ale používají na odměny. U úřadu, kde byl na konci 1. čtvrtletí 2018 počet neobsazených míst přes 3 %, se do státního rozpočtu 2019 promítlo odebrání výdajů na platy pro tato neobsazená místa. Pokud těchto neobsazených míst bylo více než 5%, byla tato místa úplně zrušena. Díky tomu došlo k redukci přibližně 1300 funkčních míst, což představuje úsporu cca 3,4 mld. Kč. Opatření se netýká regionálního školství a dalších vybraných kapitol. Stejný postup byl proveden i u zaměstnanců placených z prostředků EU a finančních mechanismů, což představuje snížení o dalších asi 160 míst.

Návrh byl sestaven v plném souladu s fiskálním pravidlem zohledňujícím střednědobý rozpočtový cíl vyplývající z evropské legislativy, podle kterého by úroveň strukturálního salda, tedy salda očištěného o vliv ekonomického cyklu a jednorázová či jiná přechodná opatření, neměla činit méně než minus 1% HDP. Strukturální saldo v ČR přitom dosahuje přebytku 1,1%.

Odhadujeme, že saldo veřejných financí dosáhne v roce 2018 přebytku 1,6% HDP, pro rok 2019 pak predikujeme přebytek 1%. Tento stav řadí Českou republiku mezi 3 země v Evropské unii s nejvyššími přebytky veřejných financí. Adekvátně se bude vyvíjet i zadlužení veřejných financí. V letošním roce očekáváme pokles výše zadlužení na 33 % HDP, přičemž příští rok by měla klesnout pod 32 % HDP.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.