CZ EN

Přesunem nečerpaných výdajů nedochází k žádnému omezení výdajů kapitol

Reakce Ministerstva financí na nepravdivá tvrzení o omezení prostředků na vědu a výzkum či platy učitelů v souvislosti s usnesením o změnách ve státním rozpočtu pro letošní rok.

Vláda přijala 27.3.2018 usnesení upravující strukturu státního rozpočtu na letošní rok, které umožní financování aktuálních vládních priorit z nečerpaných prostředků jednotlivých kapitol. Na priority, jako je zmírnění škod způsobených suchem a mrazem (2,15 mld. Kč), opravy silnic II. a III. třídy (3 mld. Kč) a kompenzaci slev na jízdné pro studenty a seniory (3,26 mld. Kč), budou využity prostředky, které jednotlivé kapitoly v letošním roce nestačí utratit.

Opatření nebude mít žádný dopad na financování plánovaných výdajů, nedojde k žádnému omezení ani snížení investičních, platových ani jiných priorit a záměrů rezortů. Usnesení vychází z důkladné analýzy čerpání rozpočtovaných výdajů v prvním čtvrtetí letošního roku a sleduje trend zkvalitňování řízení veřejných financí, který musí umět reagovat na vývoj reálného čerpání, nikoliv pouze na konci roku účetně zachycovat rozdíl mezi plány a skutečností, což by vedlo pouze k další nežádoucí a dlouhodobě ze všech stran kritizované kumulaci nespotřebovaných výdajů.

Připomínáme, že k 1.1.2018 představovaly nakumulované nároky z nespotřebovaných výdajů částku 167,6 mld. Kč. To je zároveň částka, kterou jednotlivé rezorty stále mohou v případě potřeby nad rámec svého letošního rozpočtu využít. Hovořit v souvislosti s daným usnesením o snížení možnosti vyplácet platy nebo omezovat výplatu prostředků na projekty je tedy zcela absurdní.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.