CZ EN

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019

Ministerstvo financí dnes předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Celkové výdaje rozpočtu by měly dosáhnout výše 1505,3 mld. Kč, příjmy 1465,3 mld. Kč a schodek 40 mld. Kč. Oproti původním předpokladům došlo na základě aktuální makroekonomické predikce ke snížení plánovaného salda o 10 mld., a to v důsledku zvýšení očekávaného vývoje mezd a platů v ekonomice ze 7,7 % na 9,3 % pro rok 2018 a z 6,5 % na 8,3 % pro rok 2019.

Prioritami státního rozpočtu na výdajové straně jsou investice, zvyšování životní úrovně seniorů a platová politika vlády. V důsledku rekordní valorizace dochází k podstatnému zvýšení výdajů na důchody (+37,8 mld. Kč). Významným způsobem se navyšují prostředky do školství (+28,6 mld. Kč), dopravní infrastrukturu (+10,8 mld.), na opravy kulturních památek či výdaje na podporu sportu. Kapitálové výdaje z národních zdrojů vzrostou o 21 mld. Kč a dosáhnou celkové výše 79,6 mld. Kč, v tom např. výdaje do oblasti regionální infrastruktury 3,2 mld. Kč, do opatření v oblasti životního prostředí 3 mld. Kč, výdaje do oblasti zemědělství 6,8 mld. Kč. Společně s penězi z evropských fondů půjde na investice celkem 122,2 mld. Kč.

Výdaje na platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu vzrostou o 29,82 mld. Kč, na celkových 282 mld. Kč včetně příslušenství a peněz z EU a FM. Pokud jde o objem prostředků na platy v oblasti regionálního školství, dojde k jeho navýšení u pedagogů o 15 % a nepedagogických pracovníků o 10 %. U ostatních pracovníků se nejvyšší procentuální nárůst bude týkat civilních zaměstnanců státních zastupitelství (15,9 %) a soudů (13,9 %). Cílem je, aby průměrný měsíční plat těchto zaměstnanců dosáhl hranice 30 000 Kč.

Pokud jde o rozdělení platového růstu mezi tarifní a pohyblivou složku platu, tarifní platy učitelů vzrostou o 10 %, tarifní platy příslušníků bezpečnostních sborů o 2 % (a zároveň minimálně o 2 000 Kč vzroste rizikový příplatek) a tarifní platy ostatních zaměstnanců placených ze státního rozpočtu vzrostou o 5 %.

  stávající průměrný plat průměrný plat po navýšení navýšení průměrného platu v Kč navýšení průměrného platu v %
civilní zaměstnanci státních zastupitelství 25 888 30 000 4 112 15,90%
pedagog (regionální školství) 32 979 37 926 4 947 15,00%
civilní zaměstnanci soudů 26 333 30 000 3 667 13,90%
zaměstnanci podřízených organizací Min. kultury 30 833 34 183 3 350 10,90%
zaměstnanci Úřadu práce ČR 28 233 31 201 2 968 10,50%
nepedagog (regionální školství) 19 127 21 040 1 913 10,00%
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení 29 178 31 989 2 811 9,60%
příslušníci Policie ČR 42 191 45 566 3 375 8,00%
příslušníci Hasičského záchranného sboru 43 805 47 309 3 504 8,00%
ostatní zaměstnanci 35 624 38 261 2 637 7,40%
vojáci* 37 033 39 755 2 722 7,40%

* v průměrném platu není obsažen stabilizační příplatek a příspěvek na bydlení, který činí v průměru 11 000 Kč na vojáka

„Mám radost, že se vláda dohodla na kompromisní variantě růstu platů. Platy neporostou plošně, jejich růst bude diferencovaný ve výši 7,3 až 15,9 % dle jednotlivých profesí. Dnes jsme zasedli k jednacímu stolu se zástupci odborů a jsem ráda, že i s nimi se nám podařilo dosáhnout shody,“ uvedla po pátečním jednání ministryně financí Alena Schillerová.

Tabulka výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol (včetně prostředků z rozpočtu EU a FM)
Kancelář prezidenta republiky 389 371 597
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 339 908 207
Senát Parlamentu 605 201 852
Úřad vlády České republiky 1 088 729 139
Bezpečnostní informační služba 2 054 974 408
Ministerstvo zahraničních věcí 8 109 807 946
Ministerstvo obrany 66 734 800 521
Národní bezpečnostní úřad 299 426 794
Kancelář veřejného ochránce práv 152 043 729
Ministerstvo financí 23 381 439 237
Ministerstvo práce a sociálních věcí 635 900 583 489
Ministerstvo vnitra 76 658 869 236
Ministerstvo životního prostředí 14 446 876 304
Ministerstvo pro místní rozvoj 11 797 482 415
Grantová agentura České republiky 4 390 784 794
Ministerstvo průmyslu a obchodu 39 582 299 374
Ministerstvo dopravy 72 548 023 741
Český telekomunikační úřad 1 462 699 400
Ministerstvo zemědělství 57 366 034 273
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 204 747 666 345
Ministerstvo kultury 14 727 349 174
Ministerstvo zdravotnictví 8 175 102 127
Ministerstvo spravedlnosti 29 687 995 163
Úřad pro ochranu osobních údajů 165 657 583
Úřad průmyslového vlastnictví 194 822 360
Český statistický úřad 1 293 925 595
Český úřad zeměměřický a katastrální 3 483 039 667
Český báňský úřad 177 656 559
Energetický regulační úřad 292 645 317
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 251 656 946
Ústav pro studium totalitních režimů 232 135 633
Ústavní soud 222 640 844
Úřad Národní rozpočtové rady 24 329 157
Akademie věd České republiky 6 022 421 793
Úřad pro dohled nad hospodařením polit. stran a polit. hnutí 34 323 755
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 66 970 965
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 19 420 873
Správa státních hmotných rezerv 2 695 663 068
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 428 169 218
Generální inspekce bezpečnostních sborů 399 476 559
Technologická agentura České republiky 4 274 646 444
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 351 146 970
Nejvyšší kontrolní úřad 868 813 018
Státní dluh 46 499 000 000
Operace státních finančních aktiv 315 000 000
Všeobecná pokladní správa 161 398 040 262
Celkový výsledek 1 505 359 071 851

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář