CZ EN

Ministerstvo financí jednalo se zástupci podnikatelů o podobě novely zákona o evidenci tržeb

Ministerstvo financí svolalo zástupce nejvýznamnějších podnikatelských svazů a asociací, aby s nimi prodiskutovalo podobu novely zákona o evidenci tržeb, kterou Ministerstvo financí, mimo jiné s ohledem na prosincové rozhodnutí Ústavního soudu, finalizuje. Předmětem odborné diskuze byl zejména způsob legislativní úpravy pro nejmenší poplatníky, a to bez ohledu na to, zda charakterem své činnosti spadají do první, druhé, třetí nebo čtvrté fáze. Společným zájmem Ministerstva financí i podnikatelských asociací bylo zejména to, aby zvolený způsob neumožňoval obcházení zákona o evidenci tržeb poplatníky, kteří své nízké tržby pouze předstírají, a svým vynětím z EET v tom hodlají pokračovat. Účastníci jednání se shodli na tom, že je potřeba nalézt takovou úpravu, která nebude otevírat prostor pro tento negativní jev, neboť základním smyslem EET je narovnání podnikatelského prostředí a zajištění průkaznosti skutečné výše tržeb.

Na jednání byly diskutovány celkem tři varianty. První z nich, tzv. omezení obratem, tedy například vynětí poplatníků s příjmy do určitého ročního limitu, byl shledán sice jako velmi jednoduchý, nicméně nesplňující uvedenou podmínku prokazatelnosti. Zároveň by mohl být ostatními podnikateli považován za diskriminační. Druhou diskutovanou variantou bylo vynětí poplatníků s příjmy stanovenými v určité výši, kteří mají sjednanou paušální daň. Toto řešení by již sice představovalo logické propojení s existujícím institutem, nicméně jeho administrativní náročnost z důvodu složitosti individuálního sjednávání paušální daně, která musí být sjednaná dostatečně spolehlivě, se ukázala jako poměrně zásadní překážka.

Účastníci jednání se dohodli, že podrobnějším úvahám by měla být podrobena třetí varianta, která je založena na stávající povinnosti poplatníků vést evidenci svých příjmů a představuje off-line alternativu EET pro drobné živnostníky či poplatníky, kteří podnikatelskou činnost vykonávají jako vedlejší činnost zejména formou občasného přivýdělku, nebo mají velmi omezené tržby v hotovosti.

Ministerstvo financí na základě analýzy alternativ a proběhlé diskuze proto nyní podrobněji rozpracuje třetí variantu, kterou následně předloží do vnějšího připomínkového řízení a bude ji se zástupci podnikatelů a dalších dotčených subjektů nadále podrobně diskutovat. Tato varianta počítá s tím, že poplatníci, kteří splní dané podmínky, budou moci správce daně zažádat o výjimku z EET a své tržby budou - v případě kladného posouzení správcem daně - evidovat off-line. Poplatník evidující off-line bude své tržby evidovat prostřednictvím standardizovaných účtenek podobných dosud známému paragonu, které budou opatřeny pořadovým číslem. Vždy jednou za určité období (např. jednoho měsíce), bude poplatník poskytovat report o svých tržbách a množství vystavených účtenek správci daně. Tento způsob evidence vychází ze stávajících zákonných povinností poplatníků vést evidenci svých jednotlivých příjmů pro případ kontroly Finančním úřadem.

Zvláštní režim by mohly využít podnikající fyzické osoby, které nemají zaměstnance a jsou neplátci DPH za předpokladu, že výše jejich hotovostních příjmů za rok nepřesáhne stanovenou fixní částku a počet hotovostních transakcí v jednom roce nepřesáhne určitý počet. Přesné nastavení uvedených kritérií je předmětem aktuálních analýz a diskuzí.

Tento způsob evidence představuje řešení, které v případě zájmu umožní nejmenším podnikatelům nepořizovat si elektronické zařízení s on-line přístupem a postupovat obdobně jak činili doposud. Zároveň nepovede k distorzi elektronické evidence tržeb coby opatření, které zásadním způsobem narovnává podnikatelské prostředí napříč všemi sektory našeho hospodářství. „Navrhované řešení tak nepředstavuje osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda evidovat on-line nebo prostřednictvím tohoto rozšířeného off-line modelu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.