CZ EN

Státní dluh klesl ve třetím čtvrtletí na 32,6 % HDP

Státní dluh za první tři čtvrtletí letošního roku poklesl o 3,3 mld. Kč a dosáhl tak výše 1 610,1 mld. Kč, což představuje nejnižší výši dluhu od roku 2011. V relativním vyjádření ve vztahu k HDP došlo k poklesu na úroveň 32,6 %, což je o 8,5 procentního bodu méně než ke konci roku 2013, přičemž se jedná o nejnižší hodnotu relativního zadlužení od roku 2009.

Podle očekávání došlo k vyrovnání krátkodobého nárůstu státního dluhu v průběhu roku 2017, kdy Ministerstvo financí plně využilo mimořádně příznivé tržní podmínky při prodeji krátkodobých státních dluhopisů. Tento plánovaný krátkodobý nárůst státního dluhu způsobený zvýšenou emisí státních pokladničních poukázek přinesl dodatečné příjmy ve výši 611 mil. Kč, které byly navíc v rámci řízení likvidity státní pokladny dále investovány a úročeny.

Státní dluhopisy a přijaté úvěry, se kterými nejsou a nebudou pro Českou republiku spojeny žádné úrokové výdaje, resp. byly z nich realizovány dokonce čisté úrokové příjmy, dosáhly celkové výše 276,3 mld. Kč, což odpovídá podílu 17,2 % státního dluhu. Na konci roku 2016 to přitom bylo 12 %.

I díky vhodně nastavené emisní politice státu a efektivnímu řízení likvidity státní pokladny dosáhly dodatečné příjmy státního rozpočtu z investičních operací a emisí se záporným výnosem za první tři čtvrtletí roku 2017 výše téměř 1,3 mld. Kč. Příjmy státního rozpočtu z investičních operací ve výši 184,4 mil. Kč vzrostly oproti stejnému období roku 2016 o více jak 70 % a dodatečné příjmy státního rozpočtu z titulu emisí se záporným výnosem ve výši 1,1 mld. Kč vzrostly oproti stejnému období roku 2016 o přibližně 420 %. V letech 2014 až 2017 tak již dosáhly celkové rozpočtové příjmy z řízení likvidity a emisní činnosti téměř 3,0 mld. Kč. Samotné příjmy plynoucí z prodeje státních dluhopisů se záporným výnosem, které byly v letech 2015 až 2017 doposud inkasovány do státního rozpočtu, dosáhly celkové částky ve výši 2,3 mld. Kč.

Průměrný dosažený výnos do splatnosti střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů prodaných v primárních aukcích zůstal na velmi nízké úrovni i po ukončení kurzového závazku a navýšení základních sazeb ČNB, když ke konci čtvrtletí činil 0,14 % p. a. při současném prodloužení průměrné doby do splatnosti prodávaných dluhopisů o 0,8 roku oproti roku 2016.

Celková hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu během prvních třech čtvrtletí roku 2017 dosáhla výše 144,5 mld. Kč, z čehož cca 52 % nebude spojeno s žádnými úrokovými výdaji.

Obezřetné fiskální politiky, poklesu zadlužení a zdraví veřejných financí České republiky podpořeného zavedením nového fiskálního rámce v podobě zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti si všímají i ratingové agentury, které tyto aspekty zapracovávají do svých hodnocení. V tomto čtvrtletí tak například ratingová agentura Fitch zlepšila výhled hodnocení na pozitivní při stupni A+ či agentura Scope Ratings potvrdila hodnocení na stupni AA se stabilním výhledem.

Graf - Vývoj státního dluhu České republiky a jeho podíl na HDP

 

Související dokument ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.