CZ EN

MF k matoucím prohlášením některých ministrů k přípravě státního rozpočtu na rok 2018

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení pravidelný materiál „příprava státního rozpočtu“, který obsahuje podle zákona předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu podle kapitol a státních fondů a po jeho projednání a úpravách vládou je výchozím bodem pro jednání s jednotlivými kapitolami o finálním návrhu státního rozpočtu. Ministerstvo financí plně reflektuje všechny priority vlády v sociální oblasti, a to za nepřekročitelného předpokladu zachování plánovaného schodku ve výši 50 mld. Kč. Dnešní vyjádření některých ministrů na adresu tohoto návrhu nejsou ničím jiným, než matením veřejnosti a slibováním nesplnitelného.

Všechny priority zmíněné premiérem Ministerstvo financí do návrhu zapracovalo, jak ostatně informovalo již v tomto týdnu na tiskové konferenci. Návrh rozpočtu počítá jak s valorizací penzí o 500 Kč, tak s růstem mezd zaměstnanců veřejného sektoru, a to dokonce již od 1. listopadu letošního roku. K tomuto navýšení mohlo dojít díky částce 5 mld. Kč, které MF jako jediný rezort ušetřilo ve své vlastní kapitole, a to lepším řízením státního dluhu.

Ministři představili řadu nadpožadavků, podle předběžných výpočtů za cca 30 mld. Kč, u kterých však jako tradičně neříkají, kde tyto prostředky chtějí vzít. „Vzhledem k tomu, že se shodujeme na nepřekročitelném deficitu ve výši 50 miliard korun, budu se jednotlivých ministrů na blížících se jednáních ptát na to, zda a kde hodlají ušetřit ve svých vlastních kapitolách,“ uvedl ministr financí Ivan Pilný. „Materiál připravený mým předchůdcem považuji za kvalitní. Naprosto odmítám, že by byl ušit horkou jehlou,“ dodal Ivan Pilný.

Ministerstvo financí opakovaně ujišťuje, že u kofinancování evropských fondů platí závazek, že všechny investice, které budou připraveny ke kofinancování, budou moci být zahájeny. V současnosti jednotlivé rezorty disponují desítkami miliard korun, které nejsou schopny proinvestovat, neboť nemají připravené projekty. Budou je mít k dispozici také v příštím roce. Do kofinancování se mohou z hlediska veřejných rozpočtů zapojit také obce, které podle návrhu dostanou v rámci nového rozdělení rozpočtového určení daní o 8,5 miliardy navíc.

Rozpočet počítá i s posilováním bezpečnosti a protiteroristickými opatřeními. Navýšení rozpočtu pro ministerstvo obrany - nárůst oproti roku 2017 o 5,4 mld. Kč na 57,9 mld. Kč, index 110,2 %. Také Ministerstvo vnitra dostane podle tohoto pracovního návrhu oproti letošku o 2 mld. Kč navíc.

V kapitole MŠMT navrhuje Ministerstvo financí 10 % nárůst tarifů učitelů, přidání 1 mld. Kč na podporu sportu či 1,6 mld. Kč na kariérní řád učitelů.

Odmítáme kritiku ze strany MPSV ohledně údajného nedostatku prostředků na výstavby zařízení sociálních služeb, neboť MPSV dlouhodobě nečerpá ani stávající rozpočet na tyto výstavby a rekonstrukce. Z nároků z nespotřebovaných výdajů stále zbývá dočerpat částku v celkové výši cca 700 mil. Kč.

Východiska přípravy rozpočtu na rok 2018, které Ministerstvo financí prezentovalo již na pondělní tiskové konferenci, jsou:

  • Snížení deficitu státního rozpočtu o 10 mld. Kč proti schválenému rozpočtu na rok 2017 na deficit ve výši 50 mld. Kč.
  • Zvýšení výdajů na důchody – v porovnání s rozpočtem na rok 2017 porostou o 21,6 mld. Kč. Pro rok 2018 je navrženo zvýšení průměrného starobního důchodu o 501 Kč, tj. o 4,2 %.
  • Zvýšení výdajů na platy vč. příslušenství – jsou rozpočtovány o 21,8 mld. Kč vyšší než v letošním roce, průměrný plat se za naší vlády zvýší o 7 554 Kč na 31 411 Kč, to je o 31,7 %.
  • Zvýšení RUD (rozpočtového určení daní) pro obce – podíl obcí na celostátním hrubém výnosu DPH se zvyšuje na 23,58 % od 1. 1. 2018 (současný podíl činí 21,4 %). To znamená navýšení daňových příjmů obcí o 8,5 mld. Kč.
  • Zvýšení výdajů na dávky nemocenského pojištění – pro rok 2018 navrženy ve výši 32,7 mld. Kč, což je o 19 % (o 5,2 mld. Kč) více než v roce 2017. V návrhu je zahrnuta vyšší nemocenská při déle trvající nemoci, otcovská poporodní péče a pečovatelská dovolená.
  • Zvýšení výdajů na státní sociální podporu a dávky pěstounské péče – meziročně vzrostou o 4,5 mld. Kč.
  • Navýšení rozpočtu pro ministerstvo obrany – nárůst oproti roku 2017 o 5,4 mld. Kč na 57,9 mld. Kč, index 110,2 %. Podíl výdajů na obranu by měl v roce 2018 dosáhnout 1,13 % HDP.
  • Navýšení plateb státu za státní pojištěnce – výdaje na platbu státu na veřejné zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem stát jsou zvýšeny o 3,4 mld. Kč. Vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění se zvýší ze současných 920 Kč na 969 Kč.
  • Výzkum, vývoj a inovace – pro rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši 33,2 mld. Kč (bez zahraničních zdrojů), tj. o 0,5 mld. Kč více než letos. Celkový nárůst za období této vlády činí 6,5 mld. Kč.
  • Podpora sportu – navýšení podpory sportu z 6 mld. Kč na 7 mld. Kč, tj. o 1 mld. Kč.
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.