CZ EN

Zveřejnění kompletních výsledků měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace ČR

Ministerstvo financí na svém finančně vzdělávacím portálu „Proč se finančně vzdělávat?“ v minulých týdnech publikovalo výsledky měření za jednotlivé oblasti finanční gramotnosti. Nyní tamtéž zveřejňuje zprávu s kompletními výsledky.

Měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky proběhlo na podzim roku 2015. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Porovnání výsledků úrovně finanční gramotnosti v České republice s dalšími zeměmi OECD bude možné po vydání mezinárodní zprávy, která se očekává na podzim tohoto roku a bude publikována rovněž na www.psfv.cz.

Realizace měření a jeho výsledky pomůžou k identifikaci nedostatků a výběru potřebných cílových skupin a oblastí finanční gramotnosti, na které se ministerstvo zaměří během revize Národní strategie finančního vzdělávání. Ve spolupráci s relevantními členy Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání má ministerstvo v plánu začít revidovat standardy finanční gramotnosti pro žáky a studenty základních a středních škol.

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář