CZ EN

Státní dluh od počátku roku poklesl o 13 mld. Kč

Státní dluh v průběhu třetího čtvrtletí poklesl o 31,2 mld. Kč a dosáhl tak výše 1 660,1 mld. Kč, což představuje od počátku letošního roku pokles o 12,9 mld. Kč.

Podle očekávání tak došlo k vyrovnání jeho krátkodobého nárůstu v jednotlivých měsících prvního pololetí, který byl způsoben přípravou na financování starších splátek státních dluhopisů za mimořádně výhodných tržních podmínek, a k avizovanému návratu směrem k nastavenému trendu snižování zadlužování České republiky.

„Když jsem poprvé vstoupil do ministerské kanceláře, kde všichni mí předchůdci dluh pouze navyšovali, byl státní dluh o 23,2 mld. vyšší“, uvedl s odkazem na absolutní výši státního dluhu na konci roku 2013 ministr financí Andrej Babiš. V relativním vyjádření ve vztahu k HDP došlo k poklesu na úroveň 35,5 %, což je o 5,6 procentního bodu méně než v roce 2013. Tato úroveň nebude překročena ani za celý rok 2016 a jedná se tak o nejnižší hodnotu od roku 2011.

Společně s poklesem státního dluhu klesají i skutečné a rozpočtované výdaje na jeho obsluhu. Očekávaný meziroční pokles činí minimálně 4 mld. Kč, díky čemuž očekávaná celková úspora na úrokových výdajích v letech 2014 až 2016 dosáhne oproti roku 2013 výše 17,6 mld. Kč. Rozpočtované výdaje na rok 2017 jsou meziročně nižší o 6 mld. Kč.

Státní dluhopisy a přijaté úvěry, se kterými nejsou a nebudou pro Českou republiku spojeny žádné úrokové výdaje, resp. realizovala z nich dokonce čisté úrokové příjmy, dosáhly celkové výše 166,9 mld. Kč, což odpovídá podílu 10,1 % státního dluhu. Na konci roku 2015 to přitom bylo 5,8 %. Z více než 88 % se navíc jedná o dluh se splatností nad 1 rok, který tak současně přispívá k nákladově efektivnímu zlepšování rizikové struktury ve srovnání s emisí státních pokladničních poukázek realizovanou v předchozích letech.

I díky vhodně nastavené emisní politice státu a efektivnímu likvidity řízení státní pokladny dosáhly dodatečné příjmy státního rozpočtu z investičních operací a emisí se záporným výnosem za první tři čtvrtletí roku 2016 výše 371,2 mil. Kč. Příjmy státního rozpočtu z investičních operací ve výši 108,4 mil. Kč vzrostly oproti stejnému období roku 2015 o 43,4 % a dodatečné příjmy státního rozpočtu z titulu emisí se záporným výnosem ve výši 262,8 mil. Kč vzrostly oproti stejnému období roku 2015 o 182,0 %. V letech 2014 až 2016 tak již dosáhly celkové rozpočtové příjmy z řízení likvidity a emisní činnosti více jak 1,1 mld. Kč. Samotné příjmy plynoucí z prodeje státních dluhopisů se záporným výnosem, které byly v letech 2015 a 2016 doposud inkasovány do státního rozpočtu, dosáhly celkové částky ve výši 676,6 mil. Kč.

Průměrný dosažený výnos do splatnosti státních dluhopisů bez výnosu v primárních aukcích konaných v letošním roce činí -0,13 % p. a. a průměrný dosažený výnos do splatnosti všech střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů prodaných v primárních aukcích dosahuje historicky rekordně nízkých 0,15 % p. a. Celková hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu během prvních třech čtvrtletí roku 2016 dosáhla výše 130,2 mld. Kč, z čehož cca 58 % nebude spojeno s žádnými úrokovými výdaji.

Současné hospodaření státu přispělo také k tomu, že ratingová agentura Japan Credit Rating Agency dne 27. září 2016 vylepšila svůj výhled na pozitivní pro zahraniční i domácí dlouhodobé závazky s ponecháním ratingového ohodnocení země na stupni A+ u zahraničních závazků a AA- u domácích závazků. Jako důvod uvedla mimo jiné zodpovědné nastavení fiskální politiky, omezování růstu vládních výdajů a zlepšení výběru daní díky zaváděným opatřením proti daňovým únikům.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.