CZ EN

Režim reverse charge se bude nově vztahovat také na dodání plynu a elektřiny

Ministerstvo financí nepolevuje v boji proti karuselovým podvodům a nadále pokračuje v uplatňování metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge) u dalších vybraných kategorií zboží a služeb u tuzemských transakcí. S cílem zamezit přesunutí daňových úniků na území České republiky předložilo Ministerstvo financí vládě návrh, jehož předmětem je rozšíření této metody na dodání plynu a elektřiny, a ta ho dnes schválila. Reaguje tak na zjištění, že k daňovým únikům zaměřených na zneužití odpočtu daně, zejména formou karuselových obchodů, dochází i u dodávek tohoto zboží.

„Právě mechanismus přenesení daňové povinnosti, který spočívá v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, odstraňuje možnost vzniku tohoto typu podvodu,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš. Jde především o podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Aplikace režimu přenesené daňové povinnosti 2015
SEKTOR ČLENSKÉ STÁTY
Trvalé použití CZ AT DE HU PL SK
provedení stavebních prací, včetně oprav X1 X X X    
poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních prací   X X X    
dodání nemovitosti (dodavatel si zvolil zdanění) X2   X X   X
dodání použitého materiálu, šrotu, odpadu X3 X X X X X
dodání zboží poskytovaného jako záruka   X X X   X
dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli   X       X
dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu   X   X   X
Dočasné použití (nejméně na dobu 2 let a do 31. 12. 2018)
převod povolenek na emise skleníkových plynů X3 X X X X X
dodání mobilních telefonů X4 X X     X
dodání zařízení s integrovanými obvody X4 X X     X
dodání plynu a elektřiny obchodníkovi X5 X X      
poskytnutí telekomunikačních služeb            
dodání herních konzolí, tabletů a laptopů X4 X X      
dodání obilovin a technických plodin X6     X   X
dodání surových či polozpracovaných kovů X4 X X     X
1  1.1.2012
2  1.1.2016
3  1.4.2011
1.4.2015
5  Vláda schválila 13.1.2016, účinnost od 1. 2. 2016
6  1.4.2015 kukuřice a technické plodiny (1. část), 1.7.2015 obiloviny a technické plodiny (rozšíření o zbývající část), 1.9.2015 cukrová řepa

Návrh Ministerstva financí bere také v úvahu problémy aplikační praxe související s limitem pro použití režimu přenesení daňové povinnosti v případě dodání vybraného zboží. Je totiž problematické stanovit, zda je již u zdanitelného plnění dosažen limit pro uplatnění režimu reverse charge či není. Nově ho však bude možné použít i v případě, že celková částka základu daně v případě dodání vybraného zboží nepřekračuje limit 100 tis. Kč, a to za předpokladu, že se na tom plátci dohodnou.

Nové opatření se nevztahuje na domácnosti ani nepodnikatelské subjekty. Režim přenesení daňové povinnosti u dodání plynu a elektřiny obchodníkovi se uplatní pouze na podnikatelské subjekty obchodujícímu s těmito komoditami. Přitom žádné omezení, například pokud jde o hodnotu dané dodávky, navrženo není. „Navrhujeme účinnost již od 1. února 2016, neboť je nutné rychle a preventivně zareagovat na možné přenesení krácení daní z území jiných členských států na území České republiky,“ dodává Andrej Babiš.

Ministr financí již dlouhodobě usiluje o to, aby tomuto problému byla věnována odpovídající pozornost také na půdě Evropské unie. Mezera ve výběru DPH, tzv. VAT GAP, v roce 2012 dosáhla téměř 165 mld. EUR a v roce 2013 již dokonce 168 mld. EUR, což je nadále zcela nepřijatelné. Reforma společného systému DPH je proto nezbytná. K tomu je však nutná spolupráce Evropské komise, neboť oblast DPH je silně regulována právem EU. „Jsem přesvědčen, že členské státy a Evropská komise by se v blízké budoucnosti měly věnovat boji proti daňovým únikům v oblasti DPH alespoň se stejným důrazem, jaký kladou na boj proti agresívnímu daňovému plánování v oblasti korporátní daně. Podvody na DPH ovlivňují rozpočty členských států více než agresívní daňové plánování daně z příjmů právnických osob,“ uzavírá Andrej Babiš.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.