CZ EN

Ministerstvo financí posílá do Sněmovny zmírnění sankcí u kontrolního hlášení

Vláda dnes schválila návrh Ministerstva financí na zmírnění sankcí a prodloužení lhůty u kontrolního hlášení DPH. Ministerstvo do zákona o DPH doplnilo institut prominutí pokuty, který se bude týkat pokut vznikajících ze zákona v pevně stanovené výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Díky tomuto opatření bude možné zohlednit ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či reakcí na výzvu správce daně. Ministerstvo financí počítá s účinností k 1. červnu 2016, nicméně úprava bude vztažena i na případy, které nastanou před tímto datem.

V případě pokuty ve výši 1 000 Kč, která je udělována za pozdní podání kontrolního hlášení, bude tolerováno jedno pochybení pro každý kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost o prominutí. Navíc pokuty v této výši vzniklé do účinnosti navrhované novely ze zákona zaniknou, čímž bude zpětně vytvořeno určité přechodné toleranční období.

„Původní návrh byl příliš přísný a my chceme dosáhnout určité flexibility, aby mohl správce daně prominout pokuty v odůvodněných případech. Proto nyní přicházíme s tímto kompromisem,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš. „Kontrolní hlášení je silný nástroj v boji proti daňovým únikům, který nepoškodí poctivé podnikatele, naopak jim přinese méně kontrol a rychlejší vracení nadměrných odpočtů,“ dodává.

Vládou schválená novela současně obsahuje prodloužení lhůty pro reakci plátce na výzvu správce daně k odstranění nesouladu v podaném kontrolním hlášení z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů. Podnikatelé tak budou mít tedy více času na reakci v případě pochybností či nesrovnalostí v kontrolním hlášení. Vzhledem k počítání lhůty to bude vždy minimálně jeden týden.

„Vyhověli jsme požadavkům podnikatelů za současného zachování funkčnosti kontrolního hlášení v boji proti podvodům na DPH,“ uvádí náměstkyně ministra Alena Schillerová.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.