CZ EN

Finanční analytický útvar zajistil rekordních 5,5 mld. Kč

V loňském roce se Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí (FAÚ) podařilo zajistit z podvodných transakcí prostředky ve výši 5,54 mld. Kč. Objem zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody či financováním terorismu tak dosáhl svého rekordu a je o téměř 360 mil. Kč vyšší než za předešlé dva roky dohromady.

V roce 2015 přijal FAÚ celkem 2 963 oznámení o podezřelých obchodech, v 514 případech podal trestní oznámení. U 294 trestních oznámení byla uplatněna blokace finančních prostředků, což je oproti roku 2014 o 12 % více. „Vážím si toho, že útvar vykazuje trvalé zlepšování ve všech měřítcích své činnosti, včetně úspěšnosti v odhalování karuselových podvodů či množství zajištěných peněz,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. „Chtěl bych zdůraznit, že prostředky odčerpané FAÚ nejsou žádnými virtuálními čísly, ale reálnými penězi, které útvar navrátil do státního rozpočtu. Jen podvodníkům s DPH se podařilo exekučně zabavit 980 mil. Kč,“ dodal ministr financí.

Úspěšnosti FAÚ v odhalování a šetření podvodů napomáhá úzká spolupráce s Finanční správou, Celní správou a Policií. „Zvláštní poděkování patří také pracovníkům z bank, kteří spolu s FAÚ tvoří základní kámen fungování systému boje proti praní špinavých peněz v ČR,“ dodal ředitel FAÚ Libor Kazda.

Níže uvádíme některé kauzy, které se v uplynulém roce podařilo FAÚ objasnit:

  • Krajské nemocnici byla z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví schválena investice k zakoupení zdravotnického zařízení o hodnotě cca 3 - 5 mil. USD. Prostředníkovi, kterým byla česká společnost vlastněná zahraničním dodavatelem, nemocnice zaplatila 200 mil. Kč, dle tehdejšího kurzu 11,3 mil. USD. Šlo o částku takřka o 110 mil. Kč vyšší, než by bylo zaplaceno v zahraničí za nejkomplexnější typ tohoto zařízení. Zahraniční dodavatel pak z těchto peněz zaslal 26 mil. Kč dvěma českým firmám s nejasným podílem na této dodávce. Z jejich účtů byla část peněz vyvedena hotovostními výběry, část odeslána na účty zahraničních společností, mj. prodejci automobilových veteránů a stavební společnosti. Díky trestnímu oznámení se podařilo zajistit část peněz na účtech několika společností.
  • Organizovaná skupina osob se v účelovém obchodním řetězci podílela na daňových podvodech v oblasti reklamy a dále praní špinavých peněz. Na účty organizátora, jeho příbuzných a přátel byly zasílány peníze získané skrze fiktivní daňové doklady nebo doklady se značně nadhodnoceným plněním. V různých článcích řetězce docházelo k hotovostním výběrům v celkové výši 157 mil. Kč. Tyto výnosy byly organizátorem a jeho manželkou legalizovány uměle vytvořenou pohledávkou, která byla bezplatně postoupena jejich synovi, a ten ji prodal s nestanoveným datem splatnosti své vlastní obchodní společnosti. U organizátora byly zjištěny soukromé investice do zlatých cihel ve výši více než 30 mil. Kč. Na základě trestního oznámení FAÚ byl zajištěn majetek v celkové výši 100 mil. Kč.
  • Šetření FAÚ zjistilo větší skupinu personálně propojených společností, které si pravidelně nárokovaly neoprávněné nadměrné odpočty DPH o celkové výši 500 mil. Kč. FAÚ následně prověřil okruh podezřelých osob a zjistil možného hlavního pachatele této kriminální činnosti.

 

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář