CZ EN

Finanční analytický útvar informuje o blížících se změnách v oblasti boje proti praní špinavých peněz

Ministerstvo financí uspořádalo pro povinné osoby z řad bankovního sektoru, pojišťoven a poskytovatelů platebních služeb pracovní workshop s názvem: „Novela AML zákona – prevence praní peněz“, za podpory Norských fondů 2009-2014, Projektu CZ10: Projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz.

Za účasti více než 150 zástupců privátního sektoru se účastníci konference věnovali tématům jako je zjednodušená kontrola klienta, evidence skutečných vlastníků právnických osob či národní hodnocení rizik. V odpolední části měli dále prostor i zástupci bank, České asociace pojišťoven, České advokátní komory a dalších stavovských komor prezentovat svůj pohled na chystané změny a pomoci tak Finančnímu analytickému útvar, ale i České národní bance a Ministerstvu spravedlnosti lépe detekovat možné budoucí problematické otázky, na jejichž osvětlení by se ve své měli metodice zaměřit.

„Chtěli jsme dát touto akcí možnost všem povinným osobám napříč jejich spektrem se nejen seznámit s chystanými novinkami, ale hlavně diskutovat specifické otázky v jednotlivých sektorech jejich působnosti. Věřím, že právě tento cíl plánovaná akce splnila,“ uvedl ředitel Finančního analytického útvaru pan Libor Kazda.

Diskutovaná novela zákona č. 253/2008 Sb., se kterou byli účastníci workshopu seznamováni, se aktuálně nachází před 2. čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář