CZ EN

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU je za 1. pololetí 66,6 miliardy korun

V průběhu prvního pololetí 2016 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 85,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 19,3 mld. Kč. ČR v první polovině roku 2016 obdržela o 66,6 mld. Kč více, než do evropského rozpočtu odvedla, a výsledná čistá pozice ČR je tak za první pololetí druhou nejvyšší od vstupu ČR do EU.

Vývoj čisté pozice ČR za první pololetí ukazuje následující graf.

Za výrazně kladným saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stálo zejména výrazné čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dobíhajícího programového období 2007-2013. Na politiku soudržnosti ČR celkově za první pololetí letošního roku obdržela 64,3 mld. Kč, příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 21,7 mld. Kč, přičemž klíčovou položku zde tvořil objem přímých plateb (18,2 mld. Kč).

Meziroční snížení čisté pozice je dáno dvěma faktory. V roce 2015 bylo čerpání výrazně navýšeno uvolněním plateb, které byly v předcházejících letech pozastaveny a tudíž nevypláceny (zejm. v roce 2014). Druhým vlivem je ukončování programového období 2007-2013 a s tím související přirozený nižší tok finančních prostředků, zatímco období 2014-2020 je naopak zatím stále v počáteční fázi.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2016 shrnuje následující tabulka.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí 2016
mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 64 247,42
Strukturální fondy 36 659,17
Fond soudržnosti 27 588,25
Zemědělství 21 649,52
I. pilíř* 18 645,39
II. pilíř** 3 004,13


Celkové příjmy z rozpočtu EU 85 896,95


Celkové platby do rozpočtu EU 19 285,74


Čistá pozice vůči rozpočtu EU 66 611,21

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2016 odvedla Česká republika do rozpočtu EU bezmála 448,5 mld. Kč a získala 1 076,3mld. Kč. Kladné saldo ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu tak od vstupu do EU do poloviny roku 2016 celkově dosáhlo 627,8 mld. Kč.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.