CZ EN

Základní kapitál Exportní garanční a pojišťovací společnosti bude navýšen o téměř 3 miliardy korun

Na návrh Ministerstva financí vláda v pondělí schválila posílení kapitálu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) v letošním roce v celkové výši 2,775 mld. Kč. Jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady, na kterém bylo zvýšení základního kapitálu EGAP odsouhlaseno, proběhlo ve čtvrtek 10. 12. 2015. Dnes byla ministry všech akcionářských ministerstev podepsána smlouva o úpisu nových akcií.

„K navýšení kapitálu dochází z toho důvodu, aby byl EGAP vybaven ke krytí ztrát z pojistných událostí, které jdou na vrub zásadním selháním u rozsáhlých obchodních případů uzavřených za přechozích vlád ODS a TOP 09. Dopady fatálních pochybení při řízení institucí na podporu exportu a jejich předchozí podnikatelské strategie se negativně promítnou nejen do hospodářského výsledku, ale také do primárního kapitálu EGAP. Navýšení kapitálu je proto potřebné ke krytí regulatorních požadavků a k zajištění dalšího bezproblémového fungování klíčové instituce na podporu českého vývozu“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš.

Stávající akcionářská ministerstva si nové akcie rozdělí tak, že nedojde k žádné změně akciových podílů na základním kapitálu EGAP. Stát vykonává vlastnická práva EGAP prostřednictví Ministerstva financí (40 %), Ministerstva průmyslu a obchodu (36 %), Ministerstva zemědělství (12 %) a Ministerstva zahraničních věcí (12 %).

Vláda současně schválila navýšení kapitálu v České exportní bance, a.s. o 1 mld. Kč v roce 2016. K posilování kapitálu obou institucí na podporu exportu dochází v době, kdy probíhá debata o optimální podobě systému exportního financování a jeho efektivnosti. Sanace ztrát za dříve uzavřené obchodní případy z minulých období a doplnění kapitálu na přísnější regulatorní podmínky si v následujících 5 letech vyžádá prostředky ze státního rozpočtu ve výši převyšující 15 mld. Kč. „Tyto prostředky mohou být vynaloženy pouze za předpokladu takových změn v nastavení celého systému na podporu exportu, které neumožní opakovat minulá selhání. Klíčovým požadavkem je také to, aby financování podpory exportu mělo prokazatelné a ověřitelné pozitivní efekty pro domácí ekonomiku,“ doplňuje Petr Blažek, ředitel odboru strategických majetkových účastí ministerstva financí.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář