CZ EN

Zahajovací konference Norských fondů v oblasti CCS technologií

Dnes se v budově Národní technické knihovny v Praze uskutečnila zahajovací konference Programu CZ08 – „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie“, který bude realizován v rámci Norských fondů 2009 – 2014. Konference se zúčastnili zástupci Národního kontaktního místa - Ministerstva financí, Velvyslanectví Norského království v Praze - Donora, Ministerstva životního prostředí – Partnera Programu, řešitelů jednotlivých projektů realizovaných v rámci Programu CZ08 a další zástupci odborné a laické veřejnosti.

Na konferenci byl představen obsah Programu, harmonogram jeho realizace a jednotlivé schválené projekty, které budou v rámci tohoto Programu realizovány. Celková alokace pro Program je 5 023 623 €, což je cca 133,1 mil. Kč.

Program umožní poskytnutí grantů na pilotní studie a průzkumy s cílem zjistit, zda je technicky a finančně možné aplikovat zachycování a ukládání oxidu uhličitého, další výměnu zkušeností a rozvoj mezinárodní spolupráce a vzdělávání odborné i laické veřejnosti v této oblasti.

Více informací o programu CZ08 naleznete na www.norwaygrants.cz.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář