CZ EN

V boji proti hazardu Ministerstvo financí nepolevuje

Ministerstvo financí se kategoricky ohrazuje proti vyjádření předsedy vlády Bohuslava Sobotky, že by Ministerstvo financí „šlo na ruku“ hazardním firmám. Nic takového není pravda. Naopak Ministerstvo financí stále plánuje hazard výrazně zregulovat, zredukovat a zdanit. Je obecně známou skutečností, že hazardní podnikání v České republice se 25 let vymykalo prakticky jakékoliv regulaci a kontrole. Nejzásadnějším problémem, který přispěl k nárůstu závislosti na hracích přístrojích, je živelné a nesystémové povolování interaktivních videoloterních terminálů. Tyto přístroje, které se současná podoba zákona snaží zkrotit, tvoří jádro anarchie hazardu. Počátek jejich zásadního rozvoje lze datovat do roku 2005 a 2006, kdy stál v čele Ministerstva financí současný premiér Bohuslav Sobotka.

V současné době stát a územně samosprávné celky vynakládají zhruba 16 miliard korun na odstraňování toho, co hazard způsobí, avšak pouze polovinu z této částky veřejné rozpočty získávají od hazardních společností na daních a loterijním odvodu zpět. Snahou připravovaných zákonů je tuto disproporci narovnat.

Existují dvě možnosti regulace hazardu, a to buďto restrikčními opatřeními anebo cestou daňovou. Ministerstvo financí využilo vyvážený mix obou těchto přístupů tak, aby byl zároveň hazard zregulován, ale zároveň aby nedocházelo k úniku do nelegálního prostředí. Výsledkem by pak mělo být navýšení příjmů z hazardu o cca 3 miliardy korun ročně a pokles výdajů souvisejících s hazardem zhruba na polovinu.

V žádném případě není pravda, že by ze zákona vypadla opatření proti vzniku závislostí. Zákon samozřejmě nadále obsahuje účinná opatření proti patologickému hráčství, například „hráčské karty“, po jejichž zavedení by nemohly sociální dávky utrácet u automatů osoby pobírající příspěvek v hmotné nouzi nebo lidé s prohlášeným úpadkem, nebo dobrovolně se léčící patologičtí hráči. Další zásadní restrikcí je zákaz provozování výherních zařízení v restauracích nebo na čerpacích stanicích.

„Tři předkládané návrhy zákona jsou inspirovány západoevropskými moderními normami. Vstoupí-li v této podobě v účinnost, mohou skutečně omezit patologické hráčství i navýšit příjmy do veřejných rozpočtů, které mohou přispět mimo jiné i k prevenci negativních hazardních jevů,“ říká náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Ministr financí Andrej Babiš k tomu podotýká: „V posledním roce jsme začali hazard v České republice skutečně řešit. Pokud má někdo nějaký dobrý nápad, jak naše kroky vylepšit, ať nám je urychleně sdělí. Nestačí naše snahy podrážet, ale naopak by nám měl pomoci s jejich prosazením, když sám coby ministr financí zapříčinil současný stav.“

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář