CZ EN

Stanovisko MF k dnešnímu rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud dne 20. ledna 2015 svým rozhodnutím sp. zn. II. ÚS 2216/14 zamítl ústavní stížnost stěžovatele PT Energetická s.r.o. ve věci přezkoumání případného tzv. individuálního rdousícího efektu odvodu z elektřiny ze slunečního záření v řízení o stížnosti na postup plátce daně.

Ministerstvo financí je toho názoru, že individuálnímu rdousícímu efektu odvodu z elektřiny ze slunečního záření lze za současné právní úpravy účinně předcházet jinými postupy, jako je posečkání úhrady jiných daní, u kterých výrobci elektřiny ze slunečního záření vzniká povinnost úhrady daně. Upozornění na možnost tohoto postupu bylo dne 18. září 2014 zveřejněno na internetových stránkách finanční správy:

Jak vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu, shledává i soud uvedený postup jako přípustnou metodu k zohlednění případného rdousícího efektu odvodu v individuálních případech. Proto budou orgány finanční správy i nadále postupovat tímto způsobem.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář