CZ EN

Návrhy zákonů o regulaci hazardu musí odolat lobbistickým tlakům

Navrhovaný balík zákonů regulující hazardní hry již jednomyslně schválila vláda a v současné době ho projednává Poslanecká sněmovna v prvním čtení. Vzhledem k tomu, že mají návrhy zákonů povahu technických norem, nachází se v notifikačním procesu Evropské komise. Lhůta pro pozastavení schvalování zákona v souvislosti s notifikací byla původně tříměsíční a měla skončit 4. listopadu 2015, avšak z důvodu obdržení Podrobného stanoviska od Evropské komise se lhůta prodloužila až do 4. února 2016. Tím pádem nesmí být ani jeden z návrhů přijat před tímto datem.

„Pokud budou poslanci měnit návrhy zákonů mající technickou povahu, bude je potřeba opět odeslat k notifikačnímu procesu, čímž dojde k odložení přijetí o další tři až šest měsíců. To by pak bylo vážně ohroženo nabytí jejich účinnosti plánované na 1. leden 2017,“ varuje ministr financí Andrej Babiš. „Navrhované zákony přitom umožní omezit počet heren, zkvalitnit státní dozor a zvýšit ochranu občanů před rizikem patologického hráčství, a to po vzoru nejlepší praxe západní Evropy,“ dodává.

„Je zřejmé, že redukce provozoven o desítky procent, brzdy proti patologickému hraní nebo vyšší zdanění provozovatelů hazardu není lobby podnikatelů v loteriích po vůli. Můžeme proto očekávat řadu dalších obstrukčních mechanismů, které mají zabránit přijetí těchto revolučních zákonů. Uvítal bych, kdyby sdělovací prostředky i odborná veřejnost proces přijetí těchto zákonů bedlivě sledovaly a informovaly o tom, kdo jejich přijetí blokuje,“ vyzývá náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Hazardní byznys je v českých podmínkách svou povahou a rozsahem stále zcela mimořádný. Jedná se o odvětví s více než 130 miliardovým obratem, z čehož 30 miliard tvoří zisk provozovatelů před zdaněním. Do veřejných rozpočtů plynou z tohoto byznysu příjmy ve výši zhruba 8 miliard.

Balík tří zákonů je i proto revoluční. Nová úprava nabízí mimo jiné účinné nástroje k prevenci sociálně patologických jevů. Součástí zákonů je i zrušení provozoven se zvláštním provozním režimem. To znamená, že automaty a jiné technické hry bude možné provozovat pouze v kasinech či hernách, nikoliv však již v restauračních zařízeních či jiných provozovnách se zvláštním provozním režimem. Ministerstvo financí navíc navýšilo prostředky rozpočtové kapitoly Úřadu vlády na preventivní opatření pro oblast závislostí spojených s hazardem. Vláda plánuje investovat do prevence vzniku závislosti na hazardu v následujících třech letech 105 milionů korun.

V souvislosti s novou úpravou se buduje Informační systém provozování hazardních her. Ten kromě evidence finančních toků zavádí rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách − osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, dále osoby, vůči kterým byl pravomocně prohlášen úpadek v rámci insolvenčního řízení, ty, kterým hru zakázal orgán činný v trestním řízení na základě trestního řádu, nebo ty, které o zápis do rejstříku dobrovolně požádají. V rámci systému bude mít sázející možnost stanovit si maximální výše sázek a proher za zvolené časové období a také maximální možnou dobu účasti na hře.
Nová regulace se bude poprvé vztahovat i na zahraniční subjekty. V současné se Česká republika potýká v online prostoru s rozsáhlým nelegálním trhem, v důsledku čehož jsou příjmy státu kráceny zhruba o 800 milionů. Nový zákon umožní i zahraničním provozovatelům požádat o licenci. Pokud provozovatelé této možnosti nevyužijí, budou jejich nabídky cílené českým hráčům blokovány. Aby eliminace nelegální nabídky byla účinná, navrhuje se zároveň blokace plateb.

Cílem návrhu zákona o dani z hazardních her je přiblížení sazeb daní z hazardu stavu v okolních zemích. Toto zdanění navýší příjmy státního rozpočtu při zachování příjmů rozpočtu obcí. Ministerstvo financí předpokládá, že dodatečný výnos daně z hazardních her dosáhne přibližně dvou miliard korun.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář