CZ EN

Návrh MF na regulaci odkupného posiluje postavení i ochranu spotřebitelů

Ministerstvo financí v reakci na situaci vzniklou pozměňovacím návrhem poslance Ladislava Šincla, který byl v rozporu se stanoviskem koaliční rady a bez vědomí ministra financí vložen náměstkem Martinem Prosem (ČSSD) do novely zákona o pojišťovnách, připravilo zcela nový návrh na regulaci vztahu mezi pojišťovnami, zprostředkovateli pojištění a pojištěnci.

Cílem návrhu MF je efektivním způsobem omezit problém přepojišťování v oblasti životního pojištění. Toto poškozování spotřebitelů je dáno především současnou, trhem vygenerovanou výší odměn za sjednání životního pojištění a dále pak existencí předplacených poplatků a nákladů, ze kterých jsou tyto odměny financovány. V případě, kdy už k předčasnému ukončení pojištění dojde, je naším cílem zvýšit částku, která se dostane ke spotřebiteli – tzv. odkupné.

Ministerstva financí také zamezuje nepřijatelnému znevýhodnění spotřebitelů a zvýhodnění pojišťoven, které by pozměňovací návrh Ladislava Šincla představoval. Zatímco návrh předložený Ministerstvem financí reguluje tzv. výši odkupného a zajišťuje, že spotřebitel dostane při předčasném ukončení smlouvy více prostředků než v současnosti, návrh poslance ČSSD primárně reguluje provize mezi pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli a odkupné reguluje nedostatečně a nejasně. To znamená, že sice limituje maximální výši provizí pro zprostředkovatele, dostatečně však nezajišťuje, aby se toto snížení promítlo do výše odkupného pro klienty.

Na rozdíl od pozměňovacího návrhu poslance Šincla řeší kompromisní návrh Ministerstva financí primárně problém spotřebitele, nikoli pojišťoven. Zajišťuje zlepšení postavení spotřebitele při výpovědi smlouvy zvýšením odkupného, které mu v takovém případě náleží, aniž by zaváděl cenovou regulaci mezi dvěma profesionálními podnikateli. Návrh ministerstva rovněž míří na všechny způsoby, kterými může být životní pojištění s právem na odkupné (tzv. rezervotvorné pojištění) sjednáváno – tedy jak na smlouvy sjednané pojišťovacími zprostředkovateli, tak i na smlouvy sjednané na pobočkách pojišťoven. V tomto smyslu má také návrh MF oproti návrhu poslance Šincla dopad na výrazně větší okruh spotřebitelů.

Znění kompromisního pozměňovacího návrhu MF:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář