CZ EN

Náměstkem ministra pro řízení sekce Finanční řízení a audit se stal Tomáš Vyhnánek

PhDr. Tomáš Vyhnánek byl dnes dle zákona o státní službě jmenován náměstkem ministra financí pro řízení sekce Finanční řízení a audit, poté co zvítězil ve výběrovém řízení na tuto pozici.

Do sekce Finanční řízení a audit spadá legislativa i výkon auditu a kontroly, zejména Auditní orgán, který audituje finanční prostředky EU. Dále do sekce náleží problematika státní pokladny, controllingu a účetnictví veřejného sektoru, je také gestorem řízení projektu centrálního nákupu státu a otevřených dat.

Sekce Finanční řízení a audit bude i nadále pokračovat v plnění stanovených priorit. „Mým hlavním úkolem je dokončení a úspěšná implementace dvou významných zákonů: Zákona o řízení a kontrole veřejných financí a novely zákona o auditorech. Dalšími úkoly jsou pak zejména implementace centrálního nákupu státu a pokračování v otevírání dat resortu financí veřejnosti,“ uvedl Tomáš Vyhnánek.

Tomáš Vyhnánek je absolventem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Má pracovní zkušenosti jak z veřejného sektoru, kde zastával řídící pozice na Úřadu vlády a Ministerstvu zdravotnictví, tak ze soukromé sféry. Jako manažer ve společnostech Deloitte a ČSOB Advisory se věnoval problematice auditu a analýz hospodaření státu a jeho organizačních složek. Na Ministerstvo financí nastoupil v roce 2014 na místo ředitele odboru Centrální harmonizační jednotka a od 2. července 2015 působí jako zástupce náměstka pro řízení sekce Finanční řízení a audit.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář