CZ EN

Ministr financí vyjádřil nespokojenost se stavem sanace lagun Ostramo

Ministr financí Andrej Babiš při své návštěvě Moravskoslezského kraje vyjádřil nespokojenost nad stavem prací při sanaci lagun Ostramo a s postupem státního podniku DIAMO jako zadavatele prací a smluvního partnera dodavatele sanace Sdružení ČISTÁ OSTRAVA. Podle ministra financí existuje vážné podezření, že DIAMO při řešení sanace nepostupuje s péčí řádného hospodáře.

„Za současnou špatnou situaci na lokalitě je v první řadě jednoznačně odpovědný státní podnik DIAMO,“ prohlásil ministr financí Andrej Babiš. „Proto by bylo nejlepší, aby zadavatelem veřejných zakázek bylo přímo Ministerstvo financí, stejně jako je tomu u všech ostatních ekologických smluv,“ dodal s tím, že DIAMO je nesystémově zadavatelem pouze v případě této jediné ekologické smlouvy. Andrej Babiš společnosti DIAMO mimo jiné vyčítá, že vedlo jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách i přes několikeré vyslovení nesouhlasu ze strany Ministerstva financí. DIAMO vypsalo JŘBU pro Sdružení ČISTÁ OSTRAVA na sanaci vod ve výši 818 milionů korun. Bez jediné technické úpravy či jiného vysvětlení se v jiném dokumentu vyskytla cena 650 milionů korun. Zahájené JŘBU bylo tedy prokazatelně nejméně o 168 milionů korun předražené. Po sérii dopisů ministra financí Andreje Babiše státní podnik DIAMO od tohoto záměru ustupuje.

Je nepravdivé tvrzení, že Ministerstvo financí prosazuje jako jediné řešení sanace lagun jejich „zabetonování“. Ministerstvo chce v současné době vypracovat koncepční materiály na řešení sanace vod a zemin v lagunách a posoudit situaci ze všech úhlů pohledu. Aby pro zvolený koncept následně vypracovalo projektovou přípravu, navrhuje změnu kompetencí. Zadavatelem sanace vod i zemin v prostoru lagun Ostramo by tak bylo Ministerstvo financí. Následně by Ministerstvo financí na rozdíl od dosavadní netransparentní praxe provedlo výběr dodavatele v otevřeném řízení.

Primátor Ostravy Tomáš Macura přivítal snahu o větší transparentnost ve veřejné zakázce na sanaci lagun Ostramo i ochotu Ministerstva financí jednat o řešení, které bude založeno na důkladné analýze situace. „Pokládám ovšem za důležité, aby se k řešení přistoupilo co nejdříve, protože laguny představují latentní ekologické riziko zejména pro podzemní zdroje pitné vody a svým zápachem obtěžují obyvatele přilehlého sídliště.Nehledě k tomu, že čím déle proces sanace potrvá, tím více peněz bude stát,“ uvedl primátor Ostravy a dodal: „Jako město jsme připraveni účastnit se jednání s Ministerstvem financí a dalšími zainteresovanými orgány a hájit zájmy občanů. Laguny Ostramo představují jeden z největších ekologických problémů na území České republiky a je ostudné, že dosavadní vlády nebyly schopny problém účinně vyřešit“.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář