CZ EN

Ministr financí Andrej Babiš jednal se zástupci koncesionářů v taxislužbě

Ministr financí Andrej Babiš se v úterý sešel se zástupci Asociace koncesionářů v taxislužbě. Hlavním tématem jednání byl požadavek asociace na stanovení minimální jednotné ceny za kilometr jízdy se zákazníkem či její skeptický postoj k zavedení elektronické evidence tržeb. Během jednání se obě strany shodly na nutnosti eliminace nelegální či nekalé konkurence, která neplní podmínky pro provozování taxislužby či uměle snižuje své náklady tím, že se vyhýbá placení daní. V otázce stanovení minimální ceny ke shodě nedošlo, další jednání se povedou o možnosti stanovení takzvané pevné ceny.

„Vyslechl jsem si problémy, se kterými se koncesionáři v taxislužbě potýkají, ale protože se jedná o velmi komplexní problematiku, je nezbytná koordinace více rezortů, finanční správy i magistrátu, a v konečné fázi bude rozhodovat vláda. Nabídl jsem se, že v těchto jednáních mohu být jakýmsi mediátorem,“ řekl Andrej Babiš.

„Zákon stanovení minimálních cen v taxislužbě neumožňuje a případná změna zákona by podle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Navíc jsme přesvědčeni, že vylučovat konkurenci, která se snaží jezdit levněji, je v rozporu se zájmy spotřebitelů i samotného trhu. Část provozovatelů, která by kvůli minimální ceně musela zdražit, by se raději přesunula do ilegality. A to si nepřeje nikdo,“ uvedla náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková. „Zjistíme, jestli je možné uvažovat o fixní ceně, jak taxikáři nově požadují, nicméně rozhodující bude opět názor ÚOHS a dalších kompetentních míst“, dodala.

Ministr financí Andrej Babiš taxikáře ujistil, že dá podnět Finanční správě, aby se věnovala kontrolám nelegálních a neoznačených provozovatelů taxislužeb v Praze. Upozornil také na významný potenciál elektronické evidence tržeb pro narovnání tržního prostředí a rovné podmínky pro všechny podnikatele. „Například v Německu funguje evidence tržeb právě v sektoru taxislužeb, a to právě kvůli odstranění konkurenční výhody podvodníků,“ připomněl. „Pokud je našim společným cílem pomoci taxikářskému stavu od nešvarů některých řidičů, kteří prosluli pochybnou podnikatelskou morálkou a okrádáním turistů, je elektronická evidence tržeb mnohem efektivnějším opatřením, než cenová regulace,“ doplnil.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář