CZ EN

Ministerstvo financí zveřejňuje Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2014, která obsahuje podrobné shrnutí událostí v oblasti řízení státního dluhu a likvidity souhrnných účtů státní pokladny, vyhodnocení emisní činnosti státu a situace na finančních trzích v kontextu financování České republiky, analýzu vývoje státního dluhu a souvisejících výdajů státního rozpočtu na dluhovou službu a v neposlední řadě též vyhodnocení plnění stanovených strategických cílů v oblasti řízení rizik čistého dluhového portfolia a likviditní pozice centrální vlády.

K pozitivnímu vývoji veřejných financí přispělo významnou měrou zefektivňování v oblasti řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny. Díky racionalizaci zapojení disponibilních peněžních prostředků institucí centrální vlády v rámci souhrnných účtů státní pokladny vedených ČNB bylo možné poprvé od roku 1995 dosáhnout meziročního poklesu korunové hodnoty státního dluhu celkem o 19,7 mld. Kč. Státní dluh, který představuje přibližně 90 % celkové hrubé zadluženosti vládního sektoru národního hospodářství, tak poklesl v roce 2014 na hodnotu 1 663,7 mld. Kč, resp. 38,8 % HDP, oproti 1 683,3 mld. Kč, resp. 41,2 % HDP v roce 2013.

 

Dokument ke stažení:

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář