CZ EN

Ministerstvo financí zveřejňuje lednovou Makroekonomickou predikci

Reálný HDP se ve 3. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletně zvýšil o 0,4 %, a pozvolné oživování ekonomické aktivity tak pokračovalo. Odhadujeme, že za celý loňský rok HDP vzrostl o 2,4 %. Pro letošní rok počítáme s růstem ekonomiky o 2,7 %, v roce 2016 by se růst reálného HDP mohl nepatrně zpomalit na 2,5 %. V obou letech by měl být růst tažen výhradně domácí poptávkou, příspěvky výdajů na spotřebu a tvorby hrubého kapitálu by přitom měly být přibližně vyrovnané. Saldo zahraničního obchodu se zbožím ve stálých cenách by naopak mělo růst HDP mírně tlumit. Poměrně solidní růst domácí poptávky by totiž měl vést ke zvýšení dovozu.

Průměrná míra inflace v roce 2014 dosáhla 0,4 %. I v letošním roce by spotřebitelské ceny měly růst velmi pomalu, a to zejména kvůli výraznému propadu ceny ropy. Průměrná míra inflace by se tak letos mohla dále snížit na 0,3 %. V roce 2016 by již hlavní faktory ovlivňující inflaci měly působit buď neutrálně, anebo proinflačně. Růst spotřebitelských cen by se tudíž měl zrychlit, očekáváme však, že se inflace stále bude pohybovat pod 2% inflačním cílem ČNB.
Predikce vývoje na trhu práce se ve srovnání s minulou Makroekonomickou predikcí mírně zlepšila, očekávané tendence budoucího vývoje se ale nezměnily. Díky pozvolnému růstu ekonomické aktivity by se míra nezaměstnanosti měla postupně snižovat, zatímco zaměstnanost by měla mírně růst.

Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 3,9 %, pro rok 2016 pak počítáme s velmi mírným zrychlením růstu na 4,1 %. Kromě zlepšování situace soukromého sektoru, k němuž postupně dochází díky růstu ekonomiky, na vývoj mezd a platů příznivě působí zvýšení objemu platů v rozpočtové sféře.

Odhadujeme, že deficit vládního sektoru za rok 2014 dosáhl 1,3 % HDP, tj. obdobné výše jako v roce 2013. Letos by se saldo mělo kvůli snaze vlády o podporu růstu ekonomiky a ukončení některých restriktivních opatření zhoršit na 2 %, deficit by tak měl zůstat významně pod hranicí 3 % HDP. Relativní výše dluhu vládního sektoru by se měla dále snížit, a to z odhadovaných 43,2 % HDP v roce 2014 na 41,3 % HDP v roce 2015.

Běžný účet platební bilance by v tomto i příštím roce mohl vykázat mírný přebytek. Zvyšování přebytku bilance zboží bude podpořeno vývojem ceny ropy a směnného kurzu, částečně však bude kompenzováno pokračujícím prohlubováním schodku bilance prvotních důchodů.

Rizika predikce považujeme za vychýlená směrem dolů, a to zejména kvůli rizikům ve vnějším okolí české ekonomiky.

 

Dokumenty ke stažení:

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář