CZ EN

MF předkládá do připomínkového řízení zákon o zdanění hazardu

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o dani z hazardních her a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her. Návrh doplňuje již představený návrh zákona o hazardních hrách a spolu pak tvoří jeden celek nové komplexní právní úpravy trhu s hazardními hrami.

Cílem návrhu zákona je přiblížení sazeb daní z hazardu stavu v okolních zemích. Toto zdanění navýší příjmy státního rozpočtu při zachování příjmů rozpočtu obcí. Ministerstvo financí předpokládá, že dodatečný výnos daně z hazardních her dosáhne přibližně pět miliard korun. Až tři miliardy ze zmíněného výnosu by měly sloužit k podpoře sportovních aktivit mládeže, například k podpoře školních sportovních klubů či k účelové podpoře sportující mládeže v rámci tělovýchovných jednot a sportovních klubů. A to za podmínky vytvoření transparentního systému rozdělování prostředků. Zbývající část výnosu vytvoří předpoklad pro nezvyšování daní a pro podporu hospodářského růstu a podnikatelského prostředí.

Ministerstvo financí v návrhu zákona o dani z hazardních her navrhuje tři sazby zdanění oproti původním 20 procentům. V případě technické hry bude aplikována sazba daně z hazardních her ve výši 35 procent. Rovněž je navrženo zvýšení pevné sazby daně u technické hry na dvojnásobek. Důvodem je snaha o zachování příjmů obcí i při očekávaném snížení počtu přístrojů a jiných technických zařízení v důsledku nové právní regulace hazardních her. Druhá sazba ve výši 30 procent se navrhuje pro živé hry, loterie a binga. Třetí sazba zdanění ve výši 25 procent se bude týkat kursových sázek a tombol s úhrnem sázek od 75 000 Kč.

V zákoně také Ministerstvo financí navrhuje, aby se výnos dílčí daně z technických her i nadále dělil mezi stát a obce, avšak v novém poměru 55 % ku 45 % ve prospěch státu. Dodatečných pět miliard korun by pak bylo příjmem státního rozpočtu a příjem obecních rozpočtů by díky vyššímu zdanění hazardu zůstal zachován. Výnos dílčích daní z ostatních her se navrhuje i nadále dělit mezi stát a obce v stávajícím poměru 70 % do státního rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí.

Účinnost zákonů je navrhována od 1. ledna příštího roku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář