CZ EN

Ministerstvo financí požaduje zastavení výkupu pozemků od Zdeňka Bakaly

Ministr financí Andrej Babiš v reakci na nově odhalené informace, že průmyslová zóna Nad Barborou by měla být vybudována na pozemcích vlastněných společností Zdeňka Bakaly, požádal o zařazení návrhu na zrušení usnesení vlády o průmyslové zóně Nad Barborou na program jednání vlády. Premiér Bohuslav Sobotka tento bod na jednání vlády nezařadil a navrhl jeho projednání na koaliční radě. Ministr financí Andrej Babiš i vicepremiér Pavel Bělobrádek s tímto postupem souhlasili a návrh tak bude projednán na nejbližším jednání koaliční rady dne 26. srpna 2015. Na základě požadavku premiéra Bohuslava Sobotky bude tento návrh zároveň rozeslán do vnějšího připomínkového řízení.

Společný návrh všech ministrů za hnutí ANO reaguje na skutečnost, že v materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu, na jehož základě vláda dne 22. července 2015 vyjádřila souhlas s přípravou a výstavbou této průmyslové zóny, zcela chyběla informace, že v návaznosti na tento souhlas budou Moravskoslezským krajem odkoupeny pozemky za cca 200 mil. Kč od soukromé společnosti, jejímž majitelem je Zdeněk Bakala. „Pan ministr Mládek nás neinformoval o podstatných aspektech usnesení. V materiálu předloženém do připomínkového řízení, v materiálu pro jednání vlády, v úvodním slově pana ministra Mládka ani v následné debatě při jednání vlády, nebyla ani naznačena jakákoliv souvislost s panem Bakalou, natož bližší podmínky a okolnosti výkupu pozemků,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. „Považuji za naprosto nepřípustné, že vláda nebyla informována o tom, že mají být z veřejných prostředků vykoupeny pozemky vlastněné člověkem, který neplní své závazky vůči České republice a jejím občanům“ dodal.

Předmětem návrhu je požadavek, aby vláda své původní rozhodnutí zrušila a předkladateli bylo uloženo předložit podrobnou analýzu ekonomické vhodnosti projektu, podrobný harmonogram postupu jeho realizace včetně detailního rozpisu předpokládaných prací, a to včetně akcí financovaných z prostředků Moravskoslezského kraje. Součástí znovu předloženého materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu by mělo být také zdůvodnění výběru lokality a pozemků pro realizaci průmyslové zóny, popis vlastnické struktury pozemků a způsob stanovení předpokládané výkupní ceny a plné znění všech smluv o budoucí kupní smlouvě uzavřené v souvislosti s předpokládanou realizací průmyslové zóny.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář