CZ EN

MF již dosáhlo oproti vítězné nabídce v Ekotendru úspory 1 mld. Kč, celkem jich ušetří desítky

Ministerstvo financí, které je zodpovědné za řešení ekologických škod vzniklých před privatizací, s nástupem současného vedení zásadním způsobem změnilo a zprůhlednilo způsob zadávání veřejných zakázek souvisejících s ekologií. Díky novým transparentním pravidlům zadávání, kdy jsou dodavatelé, na rozdíl od minulosti, vybíráni výhradně v otevřených řízeních, se podařilo snížit ceny těchto zakázek v průměru na polovinu, v některých případech až na čtvrtinu. „Díky revizi stávajících postupů a novým pravidlům se již nemohou opakovat případy nasáklé pachutí korupce, jako byla sanace Škody Plzeň či právě obří Ekotendr,“ říká ministr financí Andrej Babiš.

Jen na dvanácti ukončených ekologických smlouvách ušetřilo Ministerstvo financí více než 1 mld. Kč oproti nabídkové ceně vítězného uchazeče tzv. Ekotendru. Čtyři smlouvy, jejichž řešení se v současné době ještě soutěží, byly v této ekozakázce oceněny o další miliardu dráž. „Na základě dosažených výsledků předpokládáme, že veškeré ekologické závazky státu budeme oproti Ekotendru schopni zrealizovat zhruba o polovinu levněji, čímž ušetříme prostředky ve výši nejméně 25 mld. Kč,“ říká ministr financí Andrej Babiš.

Tabulka: Porovnání v současnosti dosahovaných cen za ekologické smlouvy ukončené administrativními úkony s cenami tzv. Ekotendru
  Aktuální vlastník Cena MF za dokončení ES Cena dle MP Úspora Ministerstva financí oproti ceně nabízené nejvýhodnějším uchazečem ekotendru
1 TEKAZ, s.r.o. 3 916,00 2 200 863,07 2 196 947,07
2 TOMA a.s. 3 916,00 807 935 916,21 807 932 000,21
3 KOPOS KOLÍN a.s. 3 916,00 96 068 861,94 96 064 945,94
4 PROGRESSA s.r.o. 3 916,00 854 682,91 850 766,91
5 KVS EKODIVIZE a.s. 3 916,00 8 907 948,78 8 904 032,78
6 CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. 3 916,00 2 759 161,12 2 755 245,12
7 Měď Povrly, a.s. 3 916,00 21 141 140,88 21 137 224,88
8 KARBOX s.r.o. 3 916,00 437 431,21 433 515,21
9 ZEKO PROTIVÍN s.r.o. 3 916,00 1 413 865,88 1 409 949,88
10 MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. 3 916,00 2 550 350,89 2 546 434,89
11 AF BKK s.r.o. 3 916,00 3 260 030,72 3 256 114,72
12 nkt cables s.r.o. 3 916,00 163 494 162,16 163 490 246,16
CELKEM od zrušení ekotendru v 01/2012 46 992,00 1 148 955 564,46 1 148 908 572,46

 

„Na soutěžení sanací ekologických škod je naprosto zjevné k čemu vede ztransparentňování zadávání veřejných zakázek. Naprosto stejnou zakázku na čištění vod, kterou dříve Ministerstvo přímo zadalo pofidérně vybranému dodavateli, zadalo nyní v otevřeném řízení za méně než třetinu dřívější ceny,“ upozorňuje náměstek ministra financí pro oblast majetku státu Ondřej Závodský.

„V současné době soutěžíme zakázky v otevřených řízeních až za třetinu předpokládané hodnoty, ale máme i výhodnější výsledky. Například předpokládaná hodnota na sanaci areálu Granitol byla 59 mil. Kč. Nejlevnější nabídnutá cena je 19,5 mil. Kč, tedy 33 % předpokládané ceny. Zatímco v minulosti u realizovaných uzavřených soutěží nabídková cena činila 95 – 100 % předpokládané hodnoty,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš.

Sanace závodu společnosti Granitol, kde Ministerstvo financí předpokládá ukončení ekologické smlouvy za 19,5 mil. Kč, byla v Ekotendru oceněna na 163 mil. Kč.

Od roku 2001 docházelo k masivnímu zadávání veřejných zakázek v uzavřených soutěžích. Mezi lety 2009 a 2011 tak bylo zadáno z celkových 4 mld. Kč až 3,6 mld. Kč. V letošním roce byla zahájena zadávací řízení v objemu předpokládaných cen 0,8 mld. Kč, ale výhradně v otevřených řízeních. „Po zrušení Ekotendru došlo v letech 2012 – 2013 k útlumu zadávání. My jsme v roce 2014 zahájili revizi stávajících postupů a nastavování nových pravidel. Letos je již v zadávání patrná výrazná akcelerace,“ říká Andrej Babiš.

Nová přísnější pravidla přispěla také ke zkvalitnění práce supervizí a dodavatelů, aktivnímu zapojování nabyvatelů do řešení ekologických závazků, důsledné kontrole jejich čerpání prostředků a k aktivnímu hledání optimálních postupů sanace ve vztahu k čerpání garance.

V následujících letech předpokládá Ministerstvo financí průběžné vynakládání finančních prostředků na realizaci všech ekologických závazků, a to až do výše 3 – 3,5 mld. Kč ročně v závislosti na finanční kondici tzv. zvláštního účtu – Fondu privatizace, ze kterého je řešení všech těchto závazků financováno.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář