CZ EN

Ministerstvo financí očekává pro letošní rok největší růst od roku 2007

Dynamický růst české ekonomiky pokračuje, reálný HDP se ve 2. čtvrtletí 2015 zvýšil meziročně o 4,6 % a mezičtvrtletně o 1,1 %. Ekonomický růst zůstává tažen výhradně domácí poptávkou. Nejvíce k růstu přispěly investice, kde se snaha o maximální využití fondů EU projevila silným meziročním růstem o 7,4 %. Zvýšení tempa růstu spotřeby domácností na 3,0 % podpořila nízká míra inflace a zlepšující se situace na trhu práce. V zahraničním obchodu se navzájem kompenzuje růst ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR se zvýšenými dovozy, jež jsou posilovány domácí poptávkou a dovozní náročností českého exportu.

Pro predikci v roce 2015 platí, že je ekonomika podporována řadou jednorázových faktorů. Jedná se především o investiční i neinvestiční projekty spolufinancované Evropskou unií ještě z minulého programového období (2007–2013), které je možno využít pouze do konce tohoto roku. Dalším pozitivním faktorem je fiskální stimulace (zavedení druhé snížené sazby DPH 10 %, slevy na dani z příjmů z fyzických osob, zvýšení starobních důchodů, platy ve státní správě). V neposlední řadě pak k ekonomickému růstu přispívají nízké ceny ropy.

Silný růst ekonomiky v 1. pololetí, intenzivnější než očekávané dočerpávání prostředků z fondů EU a pozitivní vyhlídky na zbývající část roku vedou ke zvýšení predikce reálného růstu HDP pro rok 2015 z 3,9 % na 4,5 %. Ekonomický růst by měl být tažen výhradně domácí poptávkou, zahraniční obchod by měl naopak růst HDP mírně tlumit.

Prognóza nominálního růstu HDP se zvyšuje jen mírně ze 4,9 % na 5,2 %.

V roce 2016 by měly výše uvedené jednorázové pozitivní faktory odeznít. Ukončení financování projektů z minulého programového období a pomalejší náběh čerpání z nové finanční perspektivy 2014–2020 zpomalí růst investic. Fiskální politika by měla být orientována na snižování deficitu vládního sektoru. Ačkoliv by světové ceny paliv měly zůstat na nízké úrovni, v meziročním srovnání lze již očekávat jejich mírné zvýšení. Ekonomický růst by tak měl odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky. Očekávaný dobrý stav ekonomiky přesto vede k mírnému zvýšení predikce růstu reálného HDP z 2,5 % na 2,7 %.

Lepší reálný vývoj hospodářství se však pravděpodobně neprojeví v úrovni nominálního HDP, neboť predikce spotřebitelské inflace pro roky 2015 a 2016 byla snížena a směnné relace v zahraničním obchodu se mírně zhoršují. Očekáváme tudíž nižší růst deflátoru HDP a nominálního HDP.

Predikci vývoje nejdůležitějších daňových základen (nominálního objemu mezd a platů a nominální spotřeby domácností) však prakticky neměníme, tudíž vliv na očekávaný výběr daní oproti návrhu státního rozpočtu by měl být minimální.

Rizika predikce považujeme za vychýlená směrem dolů, a to zejména kvůli rizikům ve vnějším prostředí. Jedná se hlavně o nejistoty spjaté se zpomalováním čínské ekonomiky, načasováním zvyšování měnově-politických sazeb v USA a dalším vývojem v kauze týkající se manipulací s měřením emisí u dieselových motorů vozů koncernu Volkswagen. Další nepříznivý faktor pak představují geopolitická rizika. Nestabilita na Blízkém východě a v severní Africe může ovlivnit vývoj na trzích s ropou a zemním plynem, eskalace konfliktů v této oblasti navíc vyvolala vážnou migrační krizi. Makroekonomické dopady výše uvedených rizik však není vzhledem k nejasné situaci možné kvantifikovat.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016
  Aktuální predikce Minulá predikce
Přehled hlavních ukazatelů
Hrubý domácí produkt mld. Kč 3 954 4 023 4 042 4 077 4 261 4 482 4 642 4 469 4 647
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,3 2 -0,9 -0,5 2 4,5 2,7 3,9 2,5
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1 0,3 -1,5 0,7 1,5 2,9 2,5 2,9 2,4
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,4 -3 -1,8 2,3 1,8 2,2 2 2 1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,3 1,1 -3,2 -2,7 2 8,2 2,9 6,4 3,1
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,5 1,9 1,3 0 -0,2 -0,2 0,3 -0,4 0,3
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,2 -0,2 -0,6 0,6 0,7 0 0,9 -0,1
Deflátor HDP růst v % -1,5 -0,2 1,4 1,4 2,5 0,7 0,9 1 1,5
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,4 1,1 0,5 1,5
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1 0,4 0,4 1 0,8 1,3 0,3 1 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7 7 6,1 5,2 4,9 5,7 5,5
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,6 2,2 2,5 0,4 1,9 4,2 4,3 4,2 4,1
Saldo běžného účtu % HDP -3,6 -2,1 -1,6 -0,5 0,6 0,7 0,2 0,5 0,2
Saldo vládního sektoru % HDP -4,4 -2,7 -4 -1,3 -1,9 -1,9 . -1,9 -1,2
Předpoklady:                    
Měnový kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 26 27,5 27,3 27,1 27,5 27,5
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 1,6 0,7 1,2 0,8 1,3
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 99 54 59 61 68
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2 1,7 -0,8 -0,3 0,8 1,4 1,6 1,4 1,8

Zdroj dat: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration, vlastní propočty.

Související informace:

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář