CZ EN

Konference Programu Inostart

Dnes se v budově Novoměstské radnice v Praze uskutečnila konference Programu Inostart, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Cílem konference bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o dosavadním průběhu Programu (poskytuje úvěry a poradenské služby pro inovační projekty začínajících firem) a o finančních zdrojích, které jsou nadále k dispozici pro podporu inovativních projektů malých a středních firem na území České republiky. Konference se zúčastnil velvyslanec Švýcarské konfederace v Praze, pan Markus-Alexander Antonietti, vedoucí sekce Contribution to EU Enlargement Švýcarské státní kanceláře pro hospodářské záležitosti, pan Hugo Bruggmann, zástupci Ministerstva financí – Národní koordinační jednotky programu, Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, Ministerstva průmyslu a obchodu, Českomoravské záruční a rozvojové banky, České spořitelny, firem, jež získaly prostředky z Programu Inostart a institucí podílejících se na podpoře malého a středního podnikání a inovací.

Celková alokace Programu Inostart je 10 mil. CHF (cca 250 mil. Kč). V rámci odsouhlasených projektů byly podepsány úvěrové smlouvy ve výši cca 155 mil. Kč.

Program švýcarsko-české spolupráce poskytl celkem České republice 109,78 mil. CHF.

Další informace o Programu Inostart:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář