CZ EN

Historický úspěch Ministerstva financí v aukcích státních dluhopisů

Dne 11. listopadu 2015 uskutečnilo Ministerstvo financí další aukce střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, ve kterých byly tentokrát nabízeny státní dluhopisy se splatností 2, 8 a 15 let. V konkurenční části aukce třetí tranše Státního dluhopisu České republiky, 2015–2017, 0,00 % dosáhlo Ministerstvo financí historicky nejnižšího aukčního výnosu při prodeji střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, když se mu podařilo na trh umístit tento státní dluhopis v celkové jmenovité hodnotě 11,0 mld. Kč při průměrném aukčním výnosu -0,332 % p. a.

„Toho, že se nám v letošním roce poprvé v historii podařilo na finančních trzích dosáhnout stavu, kdy jsou věřitelé ochotni za to, že státu půjčují, platit, využíváme - s ohledem na rizikovost dluhového portfolia - v maximální možné míře. Prodejem státních dluhopisů za záporný výnos dosáhlo Ministerstvo financí v tomto roce čistého příjmu do státního rozpočtu ve výši přibližně 250 mil. Kč,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Další historický úspěch zaznamenalo Ministerstvo financí při prodeji Státního dluhopisu České republiky, 2015–2030, 0,95 %, když se mu v konkurenční části aukce podařilo umístit tento dluhopis v celkové jmenovité hodnotě přibližně 2,0 mld. Kč při historicky nejnižším aukčním výnosu 15letého státního dluhopisu ve výši 0,992 % p. a.

V dnešní konkurenční části aukce prodalo Ministerstvo financí státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 15,1 mld. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář