CZ EN

Evropská komise potvrdila výsledky práce specializovaného týmu auditorů

Česká republika může začít znovu čerpat finanční prostředky z Integrovaného operačního programu, který byl kvůli podezření na systémové předražování v průběhu roku 2014 pozastaven. Evropská komise to potvrdila dopisem ze dne 23. dubna 2015, doručeným v pondělí 4. května na Ministerstvo financí. Zásluhou obrovského nasazení třiatřicetičlenného týmu auditorů Auditního orgánu ministerstva financí a díky jejich kvalitním výstupům a přijatým opatřením řídicího orgánu odblokovala Evropská komise možné čerpání v oblasti zdravotnictví ve výši 3,3 miliardy korun.

Uplatněnou korekci 78,5 mil. Kč za zásadní pochybení v řádu stovek milionů korun, která odhalil audit, může Česko znovu použít na jiné projekty, které budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2015. Audit podle zadání Evropské komise byl podmínkou pro další čerpání z Integrovaného operačního programu. Chyby zjistil u 14 z 20 auditovaných projektů a u 7 nemocnic z celkových 16.

Audit probíhal od června do prosince roku 2014 a auditní spis k danému auditu čítá více než 1000 stran a několik GB dat. Členy týmu jsou zkušení auditoři na veřejné zakázky a odborníci v oblasti zdravotnictví, kteří musí splňovat náročné požadavky na odbornost a odolnost vůči stresu, který tuto profesi tradičně provází.

„Jsem rád, že byla potvrzena kvalitní práce auditorů Auditního orgánu, která byla v minulých měsících v médiích zpochybňována. Česká republika může díky fungujícímu auditnímu orgánu ministerstva financí dočerpat miliardy korun do zdravotnictví. Potvrzuje se, že kvalitní a nezávislý audit je zásadní pojistkou řádného čerpání evropských dotací. Je potřeba hledat řešení v zájmu všech českých občanů namísto politických nátlaků a zpochybňování auditu. A našim auditorům se ho najít podařilo,“ uvádí 1. náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář