CZ EN

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2014

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU 76,2 mld. Kč, čímž pokračuje dlouhodobý trend kladné bilance ČR vůči rozpočtu EU. Čistá pozice byla vyšší pouze v roce 2013, a to o 8,6 mld. Kč, kdy činila 84,8 mld. Kč. Meziroční pokles čisté pozice vůči rozpočtu EU byl ovlivněn mj. vyšším objemem žádostí o platbu doposud neproplacených ze strany Evropské komise na konci roku 2014 oproti roku 2013.

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2014 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které dosáhly celkem 85,5 mld. Kč a tvořily přes 70 % celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie (viz graf č. 2). Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 32,3 mld. Kč.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2014 shrnuje tabulka č. 1.

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2014 zaplatila do rozpočtu EU 387,3 mld. Kč a získala 797,5 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 410,2 mld. Kč. Za výrazně kladnou čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu v posledním roce stojí zejména čerpání ČR z fondů Politiky soudržnosti a Společné zemědělské politiky EU, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují postupným tempem (viz graf č. 3).

Tabulka č.1

Příjmy z rozpočtu EU  mil. Kč 
Čistá pozice ČR vůči Rozpočtu EU za rok 2014
Strukturální akce  85 445,32
Strukturální fondy  60 258,93
Fond soudržnosti  25 186,38
   
Zemědělství  32 312,71
I. Pilíř*  24 611,69
II. Pilíř**  7 701,02
   
Vnitřní politiky  2 891,71
   
Předvstupní nástroje  -2,00
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU  120 647,74
Celkové platby do rozpočtu EU  44 476,02
Čistá pozice vůči rozpočtu EU  76 171,72

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2014 ve výši 27,533 (údaj ČNB).

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje pouze jednu z možností kvantifikace příjmů a nákladů souvisejících se vstupem ČR do Evropské unie. Čistá pozice neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.