CZ EN

Chorvaté vybrali díky evidenci tržeb více na daních a jejich rozpočet je poprvé za osm let v primárním přebytku

Nejnovější čísla o pokladním plnění státního rozpočtu Chorvatska jednoznačně potvrzují úspěšnost daňových opatření v čele s fiskalizací (obdoba elektronické evidence tržeb), která byla v Chorvatsku spuštěna od roku 2013. Ke konci srpna došlo meziročnímu nárůstu vybraného DPH o 2,1 mld. kun (7,5 mld. Kč). Zlepšil se také výběr spotřebních daní o 0,6 mld. kun (2,2 mld. Kč) a daní z příjmu, a to o 0,5 mld. kun (1,8 mld. Kč). Inkaso DPH v samotném červenci letošního roku dosáhlo rekordní výše 4,2 miliardy kun (15 mld. Kč) a představuje nejvyšší dosažený výsledek od zavedení daňových reforem. Chorvatský rozpočet se díky tomu poprvé od roku 2008 dostal do primárního přebytku, a to ve výši 200 mil. kun (cca 720 mil. Kč).

K takto výraznému výběru daní dochází v podmínkách velmi mírného ekonomického růstu, který je tažen především maloobchodními tržbami a průmyslovou výrobou, a v podmínkách pokračující politiky rozpočtové restrikce. Po mnoha letech ekonomické deprese je tedy možné objektivně posoudit efektivitu výběru daní za stabilizovaných podmínek.

Souběžně s fiskalizací byla v Chorvatsku razantně snížena sazba DPH pro vybrané sektory, zejména stravovací a ubytovací služby, z 23 % na 10 %, respektive 13%. Přesto celkové inkaso DPH zůstalo po meziročně na zhruba stejné úrovni (40,65 mld. kun/40,25 mld. kun) a v roce 2014 skončilo dokonce - i přes razantní pokles sazeb a ekonomického výkonu jako takového - lépe než v obou předchozích letech (40,92 mld. kun). Pokračující trend růstu inkasa DPH v letošním roce potvrzuje, že zavedení fiskalizace bylo úspěšné: umožnilo snížit daň z přidané hodnoty i daň z příjmů a zároveň vedlo k absolutnímu nárůstu jejich inkasa.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář