CZ EN

Česká republika podepsala Dohodu o výměně informací s Cookovými ostrovy

V minulých dnech byla v Aucklandu na Novém Zélandu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech. Dohodu za Českou republiku podepsal velvyslanec Martin Pohl a za Cookovy ostrovy ministerský předseda Henry Puna.

Dohoda vstoupí v platnost po dokončení ratifikačních procesů, a tím se budou moci začít uplatňovat její ustanovení týkající se výměny informací vztahující se k vybraným daním zavedeným právními řády obou zemí.

Dohoda umožňuje na žádost Finanční správy České republiky získat veškeré informace potřebné ke správnému zjištění, stanovení a vybrání daní českých daňových subjektů bez ohledu na to, zda se jedná o informace v držení bank či jiných finančních institucí. Informace obdržené na základě Dohody mohou být dále využity v rámci odhalování daňové trestné činnosti jako tzv. operativní informace.

Česká republika tak podepsala svou jedenáctou Dohodu, která se stane dalším účinným nástrojem pro finanční správu v boji proti daňovým únikům.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář