CZ EN

Zastavení veřejné zakázky na vizuální styl a logo MF

Náměstek ministra financí pro finanční řízení a audit Lukáš Wagenknecht v rámci nového systému schvalování výdajů Ministerstva financí rozhodl o pozastavení výběrového řízení na vytvoření vizuálního stylu a loga úřadu.

Způsob vypsání a průběh veřejné zakázky se neshodovaly s cílem zajistit maximální efektivitu při hospodaření s veřejnými prostředky na ministerstvu. Zakázka byla připravována nestandardním způsobem, a to jak s ohledem na způsob výběru společností, tak z časového hlediska.

„Vznikly důvodné pochybnosti, že zakázka není zcela v pořádku. Byl zde tlak, aby vzhledem k předpokládanému brzkému nástupu nového vedení byla realizována obratem,“ vysvětluje náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht. „Navíc mám velké pochybnosti, jestli má vůbec úřad státní správy vydávat peníze daňových poplatníků za logo,“ dodal.

Veřejná zakázka byla připravována na přelomu listopadu a prosince 2013. Byly osloveny tři vybrané firmy, aby do pěti dnů od přijetí výzvy podaly nabídky s maximální hodnotou 500 000 Kč bez DPH. Byly podány pouze dvě nabídky, z toho jedna ve výši 499 000 Kč bez DPH a druhá ve výši 756 800 Kč bez DPH.

 

Ing. Radek Ležatka
Vedoucí tiskového oddělení Ministerstva financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář