CZ EN

Za sázení u zahraničních provozovatelů padla první vysoká pokuta

Specializovaný finanční úřad uložil fyzické osobě za porušení zákazu přeshraničního sázení první vysokou pokutu - 850 tisíc korun. K prošetření případu dalo podnět Ministerstvo financí.

U nelegálních provozovatelů loterií a jiných podobných her není možné sázet, a to ani po internetu. Vzhledem k tomu, že zahraniční sázkové kanceláře nemají od příslušného orgánu uděleno povolení k provozování loterií, jsou právě tito provozovatelé nelegální a sázejícím hrozí vysoká pokuta až do výše 10 milionů korun.

Jedním z důvodů pro omezení zahraničních sázkových kanceláří je primárně ochrana sázejících mladších 18 let před negativními dopady hraní hazardních her, ale zároveň i ochrana fiskálního zájmu státu na zachování příjmů v oblasti hazardu. „Stát takzvaným přeshraničním nelegálním sázením přichází ročně odhadem až o několik miliard. Tomu musíme všemi dostupnými prostředky zabránit,“ prohlásil ministr financí Andrej Babiš.

„Uložená sankce je jen první vlaštovkou zpřísnění přístupu k jakýmkoliv ilegálně podnikajícím subjektům v loterijním prostoru,“ řekl Ondřej Závodský, náměstek ministra financí. „Ministerstvo financí v současné době pracuje na zcela novém loterijním zákoně, který by měl legalizovat, řádně zdanit a regulovat zahraniční internetové provozovatele,“ doplnil.

Nelegální není jenom sázení u zahraničních provozovatelů bez povolení k provozování loterií, ale také jejich propagace, reklama a podpora prodeje. Ministerstvo financí zveřejnilo přehled provozovatelů působících na internetu legálně, který je k dispozici na jeho webových stránkách.

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Doplňující informace:

Ministerstvo financí mimo jiné v tiskových zprávách opakovaně upozorňuje (např. tisková zpráva ze dne 27.3.2014) na skutečnost, že stávající právní úprava zákona o loteriích umožňuje na území České republiky provozovat loterie a jiné podobné hry pouze tuzemským subjektům (s výjimkou sázkových her provozovaných v kasinu, kde je připuštěna zahraniční majetková účast). Nejedná se jen o hrozící pokutu, ale i o ochranu sázejících (a to i ve smyslu nedostatečné záruky obdržení případné výhry při sázení u nepovolených sázkových kanceláří) a v neposlední řadě i o ochranu fiskálních zájmů státu (eliminace daňových úniků).

Ministerstvo financí ve snaze zvýšit informovanost veřejnosti o omezeních, vyplývajících ze zákona o loteriích, upozorňuje na přehled provozovatelů působících na internetu legálně, a to na základě povolení vydaného Ministerstvem financí. Tento přehled je k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí ve složce Legální provozovatelé internetových kursových sázek na adrese: www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/seznam-provozovatelu/2014/legalni-provozovatele-internetovych-kurs-17802

Na ostatní subjekty nabízející sázkové hry na internetu bez platného povolení vydaného Ministerstvem financí je pohlíženo optikou zákona o loteriích jako na nelegální provozovatele. Sázející u těchto nelegálních provozovatelů (prostřednictvím internetu) se dopouštějí porušení § 4 odst. 10 zákona o loteriích. Podle tohoto ustanovení je účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí zakázány. Za porušení tohoto zákazu hrozí sázejícím pokuta až do výše 10 milionů Kč.

Vzhledem k tomu, že správní řízení vedené s dotčenou osobou není doposud pravomocně ukončeno, nelze k uvedenému případu sdělovat žádné bližší informace.

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru Vnějších vztahů a komunikace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář