CZ EN

Vyjádření Ministerstva financí k pracovní verzi Konvergenčního programu

Ve středečním tisku byly zveřejněny informace o obsahu Konvergenčního programu, který zpracovává Ministerstvo financí. Považujeme za nutné upozornit na to, že informace pocházejí z pracovní verze Konvergenčního programu, která byla rozeslána do připomínkového řízení.

Tento materiál zatím nebyl definitivně schválen ani na úrovni Ministerstva financí, natož na úrovni vlády a zveřejněnou pracovní verzi tak není možné považovat za finální návrh Ministerstva financí, a to včetně například úprav daňových sazeb. Konvergenční program se bude od této pracovní verze zcela jistě lišit, a jak už Ministerstvo financí upozorňovalo, bude aktualizován a přepracován.

Definitivní verze Konvergenčního programu, kterou lze jako jedinou považovat za směrodatnou, bude zveřejněna po projednání vládou na konci dubna.

Nesprávné informace v tisku jsou následující:

  • Nižší snížená sazba DPH nebude na základě koaliční smlouvy uplatňována na zdravotnické potřeby a tiskoviny, ale na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu.
  • Ministerstvo financí nenavrhuje zavedení nižší snížené sazby DPH s účinností od roku 2016, ale od roku 2015.
  • O změnách stávající snížené a základní sazby DPH se neuvažuje. Potraviny, vodné, stočné, teplo a další položky budou podléhat stejným sazbám DPH jako v současné době.
  • Ohledně solidárního zvýšení daně u daně z příjmů fyzických osob a zrušení tzv. super hrubé mzdy se zvažuje transformace do progresívního zdanění s cílem nezvyšovat daňové zatížení fyzických osob.
  • Implementační datum legislativy EU vedoucí ke zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků bylo 1. 1. 2014, a proto je možné, že k navýšení dojde již před koncem roku 2014. Skutečné datum bude záležet na průběhu legislativního procesu, zejména projednávání v Parlamentu.

 

 

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář