CZ EN

Více než 400 mil. Kč na povodňové škody

Ministr financí Andrej Babiš podepsal Dohodu o provádění Rozhodnutí komise, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování škod způsobených povodněmi v červnu 2013.

Celková výše grantu dosáhne 15 928 275 EUR, tj. přibližně 411,841 mil. Kč. Evropská unie byla při podpisu Dohody zastoupena komisařem pro regionální politiku Johannesem Hahnem.

Česká republika získala nejvyšší možný příspěvek, který dle pravidel Fondu představuje 2,5 % celkových odhadovaných škod. Celkové povodňové škody byly odhadnuty na 16,473 mld. Kč.

Příspěvek je koncipován jako dotace veřejným rozpočtům na nápravu bezprostředních škod způsobených povodní z června 2013 v sedmi postižených regionech (Jihočeský, Plzeňský, Středočeský, Královéhradecký, Ústecký, Liberecký kraj a území hlavního města Prahy). Dohodu bude metodicky zastřešovat Závazná metodika realizace Fondu solidarity v ČR, která bude po schválení Ministerstvem financí rozeslána krajům a Hlavnímu městu Praze.

Prostředky musí být použity pouze na financování opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území, které nebyly kryty ze zahraničních zdrojů, pojištění nebo darů a nebyly financovány ze státního rozpočtu. Oprávněnými výdaji jsou výdaje hrazené z prostředků kraje, obcí a obcí s rozšířenou působností, případně příspěvkových organizací těchto územních samosprávných celků.

 

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

 

Ministerstvo financí by rádo poděkovalo všem zúčastněným subjektům zapojeným do přípravy žádosti a přípravy realizace Fondu solidarity. Bez jejich pomoci by nebylo možné žádost předložit a následně Fond solidarity v ČR realizovat.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.