CZ EN

Veřejné vysoké školy nebudou součástí konsolidační vyhlášky

Tisková zpráva MF a Univerzity Karlovy ze dne 6. října 2014

Ministr financí Ing. Andrej Babiš a rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů prof. Tomáš Zima se 3. října 2014 setkali a projednali vztah veřejných vysokých škol k připravované „Vyhlášce o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR“ (tzv. konsolidační vyhláška státu).

V obsáhlé a vstřícné diskuzi rektor Zima sdělil jeho postoj, že veřejné vysoké školy jsou veřejnoprávní samosprávné korporace svého druhu, hospodařící s vlastním majetkem a vlastními závazky a jsou tedy ve zcela jiném postavení než státní organizace.

Na základě požadavku pana rektora ministr financí Andrej Babiš rozhodl, že se konsolidační vyhláška na veřejné vysoké školy vztahovat nebude.

Rektor UK prof. Zima toto rozhodnutí uvítal a ocenil. Na druhé straně je zřejmé, že Ministerstvo financí musí mít přehled o hospodaření se všemi prostředky poskytovanými z veřejných rozpočtů, a proto prof. Zima deklaroval, že veřejné vysoké školy jsou připraveny poskytovat příslušná data podle potřeb státu a ve struktuře svého účetnictví vedeného dle příslušných právních předpisů.

Ministr financí Babiš a předseda ČKR Zima spolu dále diskutovali o možnosti ukládání prostředků veřejných vysokých škol na běžné účty v ČNB a jejich zhodnocování, pokud by veřejné vysoké školy měly o tuto službu zájem.

Ing. Radek Ležatka
tiskový mluvčí MF ČR
Ministerstvo financí ČR
tel: +420 257 042 346
e-mail: tiskove@mfcr.cz

Mgr. Václav Hájek
tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova v Praze
tel: +420 224 491 248
e-mail: pr@cuni.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář