CZ EN

Upozornění na tiskovou chybu ve Sbírce zákonů – nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (tzv. reverse charge)

Dne 31. prosince 2014 vyšly ve Sbírce zákonů právní předpisy z oblasti daně z přidané hodnoty, a to zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a na něj navazující nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. reaguje na zmocňovací ustanovení v § 92f zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb., s tím, že od 1. ledna 2015 (§ 2 odst. 1 nařízení), 1. dubna 2015 (§ 2 odst. 2 až 4 nařízení) a 1. září 2015 (§ 2 odst. 3 písm. a) nařízení, pokud jde o cukrovou řepu) zavádí u vyjmenovaných dodání zboží a poskytnutí služeb tzv. režim přenesení daňové povinnosti (reverse charge).

Ministerstvo financí upozorňuje, že ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, když v § 3 písm. a) nařízení je namísto správného textu „1. dubna 2015“, jak schválila vláda, uveden text „1. ledna 2015“. Uvedená tisková chyba bude napravena sdělením o opravě tiskové chyby v některé z následujících částek Sbírky zákonů začátkem ledna.

Uvedená skutečnost nic nemění na tom, že u dodání zboží uvedeného v § 2 odst. 2 až 4 nařízení se režim přenesení daňové povinnosti použije až od 1. dubna 2015, neboť jde o zřejmou tiskovou chybu ve Sbírce zákonů, která bude stanoveným způsobem opravena.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář