CZ EN

Státní rozpočet získá 73 milionů korun z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

V rámci posuzování přínosů účasti České republiky v mezinárodních organizacích přehodnocuje Ministerstvo financí i svoji účast v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce (MBHS) a Mezinárodní investiční bance (MIB). Dlouhodobě bylo k členství v těchto institucích, které představují dědictví po rozpadu Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), přistupováno pasivně. Snahou MF ČR je však nyní změna tohoto přístupu.

Dne 6. června 2014 se v Moskvě uskutečnilo zasedání bankovní rady MBHS, kde ČR navrhla využití části nerozděleného zisku banky z minulých let. „MBHS se podařilo za několik posledních let nashromáždit prostředky z nerozděleného zisku, které však nebyly nijak využívány. Česká strana tak přišla s návrhem na vyplacení dividend. I přes pochyby některých jiných akcionářů, zda odčerpání prostředků z banky nebude mít vliv na její činnost, se podařilo vyplacení podílů ze zisku prosadit. Do českého rozpočtu tak v krátké době přibude přibližně 73 milionu Kč,“ informoval Martin Pros, náměstek ministra financí odpovědný za mezinárodní vztahy, který je zároveň členem bankovní rady MBHS.

U MBHS se však v podstatě všechny členské státy shodují na tom, že neví, jak existenci této instituce uchopit. Na zasedání bankovní rady tak byla projednávána také další budoucnost banky, včetně možné likvidace. Státy se shodly na tom, že předpokladem případné likvidace musí být podrobná analýza stavu banky (včetně všech aktiv a pasiv), což je úkol pro nezávislého konzultanta, který vzejde z výběrového řízení. Samotné rozhodnutí o likvidaci navíc podléhá naplnění vnitrostátních schvalovacích procedur v každém členském státě.

MIB se svým dynamickým rozvojem a orientací na podporu investic, podnikatelského prostředí členských států a exportu již našla uplatnění ve všech členských státech kromě ČR. Obě strany nyní intenzivně projednávají možnosti, jak toto změnit a využít financování MIB pro české exportéry.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář