CZ EN

Stanovisko MF ke kontrolnímu závěru NKÚ - Vymáhání zahraničních pohledávek

Ministerstvo financí jednoznačně respektuje závěry NKÚ. Ministr financí Andrej Babiš proto zadá hloubkovou analýzu fungování a procesů odboru, který má příslušnou agendu na starost. Ministr také chce znát celkovou částku, kterou se podařilo získat ze zahraničních pohledávek zpět do státního rozpočtu včetně potřebných detailů rozhodnutí o prominutí pohledávek.

Ministerstvo financí rovněž poskytne součinnost a veškeré materiály Policii ČR v souvislosti s trestním oznámením, které NKÚ podalo na neznámého pachatele.

Tabulka - Přehled inkasovaných částek v letech 1997 – 2013 (v mil. Kč)
ROK Výše inkasované částky (v mil. Kč)
1997 3 815
1998 1 053
1999 1 840
2000 2 567
2001 2 971
2002 21 525
2003 2 248
2004 2 049
2005 5 249
2006 1 491
2007 188
2008 481
2009 484
2010 200
2011 123
2012 176
2013 302

Uvedené částky činily v daných letech příjem státního rozpočtu.
Rozdíl mezi celkovými příjmy ve výši cca 45 mld. Kč a rozdílem hodnoty pohledávek v roce 1998 (122 mld.) a 2012 (16 mld.) činí odpisy a speciální pohledávky.

 

Mgr. Marek Zeman
Vedoucí Tiskového oddělení MF 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář