CZ EN

Spolupráce Policie ČR a Ministerstva financí ČR v oblasti nelegálních sázkových her a loterií se osvědčila a bude se prohlubovat

Dosavadní spolupráce Policie ČR, Finanční správy ČR a Ministerstva financí ČR zaměřená na odpovídající postih provozovatelů nelegálních výherních hracích přístrojů a obdobných technických herních zařízení, toho času jménem různých občanských sdružení, popř. dnes již spolků, přináší pozitivní dílčí výsledky. Útvary Policie ČR doposud provedly opatření celkem v 61 provozovnách po celé ČR, kde bylo v rámci úkonů trestního řízení zajištěno celkem 354 ks výherních hracích přístrojů a finanční prostředky zajištěné v souvislosti s tímto nezákonným provozováním dosáhly výše 1,5 mil. Kč. Ze strany Policie ČR jsou stále prováděny úkony trestního řízení v jednotlivých případech, zejména shromažďování důkazních prostředků, které jsou zásadní pro rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a případný verdikt soudu. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou formu protiprávního jednání, resp. trestné činnosti, jsou jednotlivá řízení sledována a dle potřeby koordinována z úrovně Policejního prezidia ČR, konkrétně odboru hospodářské kriminality úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, specialistou na danou problematiku, který je v přímém kontaktu s odborem Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi a náměstkem ministra financí Ondřejem Závodským, který má na ministerstvu financí tuto oblast ve své gesci.

 

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář