CZ EN

Odborná pracovní skupina posoudí zdanění příjmů

Ministr financí Andrej Babiš v souladu s koaliční smlouvou a v návaznosti na doporučení Evropské unie zřídil pracovní skupinu pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců a podnikajících fyzických osob.

Úkolem pracovní skupiny je provést analýzu současné úrovně zdanění zaměstnanců a podnikajících fyzických osob v České republice. Analýza porovná zdanění jednotlivých skupin poplatníků na trhu práce mezi sebou a zároveň provede mezinárodní srovnání. Analýza bude zohledňovat specifické podmínky (např. náklady) jednotlivých skupin poplatníků.

Na základě provedené analýzy pracovní skupina navrhne (pokud to bude považovat za účelné) systémové změny ve zdanění zaměstnanců a podnikajících fyzických osob. Analýza bude zohledňovat daň z příjmů fyzických osob a všechny odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Pracovní skupina bude mít odbornou a zájmovou sekci. Odborná sekce zahájí práce v srpnu. V listopadu budou k diskuzi vyzváni zástupci všech parlamentních koaličních stran, podnikatelské svazy, profesní komory a odbory (zájmová sekce).

Pracovní skupině předsedá prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. (vedoucí katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze), která nominovala další členy pracovní skupiny z akademické sféry – prof. Ing. Jana Širokého, CSc. (VŠB Ostrava), doc. Ing. Stanislava Klazara, Ph.D. (VŠE Praha), Ing. Petra Mazoucha, Ph.D. (VŠE Praha) a Ing. Jana Vlacha (VÚPSV).

Ministerstvo financí bude zastupovat Mgr. Simona Hornochová (náměstkyně ministra pro daně a cla) a Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička (ředitel odboru Strategie daňové politiky a správy). Na činnosti odborné sekce pracovní skupiny se budou podílet také zástupci Ministerstva zdravotnictví Mgr. Tomáš Troch a Ministerstva práce a sociálních věcí Ing. Marta Ženíšková, soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka. LL.M., Ph.D. a daňový poradce Ing. Jan Čapek.

 

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář