CZ EN

Novým ředitelem FAÚ se stal Libor Kazda

Ministr financí Andrej Babiš dnes jmenoval ředitelem Finančního analytického útvaru Ministerstva financí Libora Kazdu. Pan Kazda má dlouholeté zkušenosti s vyšetřováním hospodářské kriminality. Od roku 2008 vedl plzeňskou expozituru protikorupční policie. Dosavadní ředitel Milan Cícer z rodinných důvodů požádal o přeřazení na českobudějovické územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Cílem nového ředitele je další zefektivnění práce útvaru a zejména jeho spolupráce s dalšími státními orgány.

„Věřím, že pan Kazda svůj úkol zvládne. Je to zkušený vyšetřovatel, který pracoval u policie 17 let a je to člověk, který se vyzná v boji proti finanční kriminalitě. Věřím, že se pod jeho vedením také podaří více prohloubit spolupráce uvnitř resortu s celní a finanční správou a s policií," řekl ministr financí Andrej Babiš. Zároveň zdůraznil, že odmítá nařčení z toho, že by FAÚ mohl jakýmkoli způsobem svévolně nahlížet do bankovních účtů, jelikož útvar ministerstva nemá takovou kompetenci.

Činnost FAÚ spočívá především v příjmu, analýze a následném šetření podezřelých bankovních operací, které nahlásí povinné subjekty dané zákonem. To jsou například banky, finanční a pojišťovací instituce, úvěrové společnosti, směnárny a další. Za tímto účelem má FAÚ k dispozici velké množství vlastních zákonných nástrojů a zároveň úzce spolupracuje i s dalšími orgány státní správy, například s Finanční a Celní správou. Výsledkem šetření pak bývá oznámení orgánům činným v trestním řízení nebo územním finančním nebo celním orgánům. Při šetření případů s mezinárodním prvkem je často výstupem rovněž poskytnutí relevantních informací partnerské zahraniční finanční zpravodajské jednotce.

Finanční analytický útvar je finanční zpravodajskou jednotkou zaměřenou zejména na oblast boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a odhalování toků finančních prostředků spojených s korupčním jednáním.

Mgr. Marek Zeman, vedoucí Tiskového oddělení MF

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář