CZ EN

Novým generálním ředitelem ÚZSVM bude František Dittrich

Ministr financí Andrej Babiš na základě výběrového řízení jmenoval novým generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Ing. Františka Dittricha, CSc., dosavadního ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj. Nový ředitel se ujme úřadu k 1. říjnu letošního roku.

„Úkolem nového ředitele bude dokončení reorganizace úřadu, zásadní zvýšení efektivnosti a zjednodušení systému řízení,“ prohlásil u příležitosti jmenování ministr financí Andrej Babiš. „V minulosti fungoval úřad v některých oblastech naprosto tragicky. Věřím, že nový ředitel zajistí jeho bezproblémové fungování a bude pokračovat v započatých projektech, které by měly snížit náklady na provoz státního majetku,“ dodal náměstek ministra financí pro majetek státu Ondřej Závodský, který byl dosud pověřen řízením úřadu.

„Jsem rád, že jsem dostal důvěru a nesmírně si jí vážím. Využiji všech svých schopností a dlouholetých zkušeností, abych tuto důvěru nezklamal,“ řekl ke svému jmenování František Dittrich.

Do výběrového řízení na funkci generálního ředitele ÚZSVM se přihlásilo 21 kandidátů, výběrová komise vybrala tři, se kterými se ministr financí osobně setkal. Z těchto tří kandidátů komise vybrala nového ředitele Františka Dittricha.

František Dittrich vystudoval Vysokou školu chemicko technologickou v Pardubicích. V minulosti působil například jako vedoucí Krajského pracoviště Pozemkového fondu ČR pro Pardubický kraj, zástupce ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Pardubice na katedře výbušnin.

Ing. Radek Ležatka
vedoucí tiskového oddělení MF

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář